Volvo Aeros lättviktsteknologi vald för GP7000-motorn till Airbus A380

Pratt & Whitney har valt att ge Volvo Aero uppdraget att utveckla en av komponenterna i motorn GP7000 för Airbus nya storflygplan, A380. Enligt avtalet kommer Volvo Aero även att tar ansvar för tillverkning och produktstöd av komponenten under motorns livslängd.
Volvo Aero’s lightweight case technology chosen for the GP7000 engine for the Airbus A380
”Det här är en stor framgång för Volvo Aeros teknologiarbete och ett bra kvitto på att vi är på rätt väg med vår satsning på lättviktskonstruktioner, ”säger Olof Persson, vd på Volvo Aero, i en kommentar.

Komponenten, turbine exhaust case, TEC, är en viktig del i flygmotorn, bland annat för att den innehåller en av motorns två fästpunkter i vingen. Pratt & Whitney har uppmärksammat Volvo Aeros strategi att satsa på lättviktsteknologier för flygmotorkomponenter och när man såg att det fanns behov av omkonstruktion av den befintliga komponenten kontaktade man därför Volvo Aero om en alternativ design.

Den nya konstruktionen som Volvo Aero kan erbjuda innebär bland annat att vikten på komponenten minskas med över 10 procent, något som får stor effekt på bränsleförbrukning och därmed också på motorns miljöpåverkan.

Ett omfattande utvecklingsprogram har tagits fram för att verifiera den nya konstruktionen och för att validera att den nya komponenten når de högt ställda målen. På Volvo Aero räknar man med att serieproduktion av den nya komponenten för GP7000 ska komma igång i början av 2010. I slutet av samma år tar Volvo Aero fullt tillverkningsansvar.

”Förutom affärens omsättning är det viktigt för oss att vårt arbete med att utveckla vårt kunnande inom lättviktsteknologier bär frukt. Det är viktigt inför framtiden, inte minst med tanke på dagens miljödebatt, ”säger Olof Persson.

2007-10-08

För mer information, kontakta Nils-Olof Gustafsson, ansvarig för Pratt & Whitney-affären på Volvo Aero, 070 573 81 85.

Kompletterande fakta:
Volvo Aero tillverkar sedan tidigare en annan komponent till GP7000-motorn, Low Pressture Turbine Case. Volvo Aero är även riskdelande partner i den andra motorn för Airbus nya jätteflygplan A380, Rolls-Royce Trent 900.

GP7000-motorerna bygger på två av de mest framgångsrika stora flygmotorerna någonsin, General Electrics GE90 och Pratt & Whitneys PW4000. Bakom GP7000 står Engine Alliance, ett joint venture som skapades 1996, med General Electric och Pratt & Whitney som hälftenägare.

Senare i oktober kommer det första A380-planet att levereras till en kommersiell kund, Singapore Airlines. Det planet har Trent 900-motorer. Under det tredje kvartalet 2008 kommer det första flygbolaget att börja flyga A380 med GP7000-motorn, det är Emirates i Förenade Arabemiraten, som beställt 47 A380-plan och har option på ytterligare åtta plan.

För närvarande svarar GP7000-motorn för 54 procent av alla order som lagts, medan Trent 900 har 46 procent.

Download

071008_VolvoAero_GP7000_s.pdf Format PDF Size 18 KB