Volvo Lastvagnar först i världen med alkolås som fabriksmonterad utrustning

Volvo Lastvagnar breddar sitt erbjudande av alkolås för tunga lastbilar. Den tredje generationens alkolås som nu presenteras, är det enda i världen som är typgodkänt för transporter av farligt gods.
Volvo Lastvagnar är en av aktörerna vid året Tylösandsseminarium 3-5 september. Företaget kommer bl a presentera ett nytt alkolås för kommersiella fordon. Volvo var först bland tillverkarna av tunga lastbilar att lansera alkolås. Det nya alkolåset som är tillgängligt i Norden från hösten 2007 har vidareutvecklats och förbättrats på en rad punkter. En viktigt förändring är att kalibrering av alkolåset nu inte behöver göras mer än en gång per tolvmånadersperiod. Det är det första alkolås i världen som uppfyller de stränga krav som finns för att installeras i lastbilar som kör med farligt gods, sk ADR-transporter.

”Volvo stödjer Sveriges regerings initiativ om att införa alkolås som standard i fordon för hela EU. Vi är övertygade om att detta kan rädda många liv, varje dag på vägarna i Europa”, säger Lennart Pilskog, ansvarig för Public Affairs inom Volvo Lastvagnar.

”Speciellt alkoholrelaterade trafikolyckor med farligt gods kan få förödande konsekvenser. I många fall handlar det om tankbilar med stora volymer explosiva gaser eller frätande vätskor.”

Alkolåset är enkelt att använda och är försett med startspärr. Låset består av en centralenhet och en handenhet med utbytbart munstycke samt skärm. Om föraren utandas alkohol tillåter inte centralenheten att strömmen släpps fram till startmotorn, bränslepumpen eller tändningen.

2007-09-03

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Claeson, telefon 031-66 39 08

Download