Ingrid Skogsmo ny chef för AB Volvos strategiavdelning

Ingrid Skogsmo har utsetts till ny chef för AB Volvos strategiavdelning. Skogsmo är idag chef för Volvo Personvagnars bilsäkerhetscentrum och tillträder sin nya befattning den 1 januari 2008.
Ingrid Skogsmo new Vice President of AB Volvo’s strategy department
Ingrid Skogsmo, 46, har ett mångårigt förflutet inom Volvo och har jobbat inom fordonsindustrin sedan hon tog examen i teknisk fysik på Chalmers 1985. Inom Volvo Personvagnar har hon framför allt jobbat med säkerhets- och strategifrågor. Under början av 2000-talet jobbade hon med liknande frågor på Ford Motor Company i Dearborn, USA.
”Ingrid Skogsmo har en gedigen bakgrund inom vår industri och tar med sig både lång erfarenhet och värdefull kunskap inom områden som är centrala för Volvokoncernen,” säger Pär Östberg, Finansdirektör för Volvokoncernen.

2007-09-17

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-661127 alt. 0705-591149.

Download