Lastbilsleveranser januari-augusti 2007

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick till och med augusti i år till 135 781 fordon, vilket är en minskning med 4 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Nissan Diesel avser endast perioden april-augusti 2007. Exklusive Nissan Diesel uppgick leveranserna till 119 109, en minskning med 16 % jämfört med motsvarande period i fjol.
Truck deliveries January-August 2007
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2007

2006

 

Europa

76 925

73 833

4%

    Västra Europa

60 750

63 361

-4%

    Östra Europa

16 175

10 472

54%

Nordamerika

18 974

46 660

-59%

Sydamerika

9 273

7 669

21%

Asien

19 024

7 362

158%

    Mellanöstern

6 471

4 707

37%

    Övriga Asien

12 553

2 655

373%

Övriga marknader

11 585

6 442

80%

Totalt Volvokoncernen

135 781

141 966

-4%

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-augusti till 59 810 fordon, en minskning med 9 % jämfört med motsvarande period i fjol. I Nordamerika levererades 9082 lastbilar vilket är en minskning med 62 % jämfört med föregående år efter införandet av nya hårdare avgasregler i början av 2007. Leveranserna har även påverkats av omställningsproblem vid fabriken i New River Valley, USA.

Efterfrågan på transporter är generellt sett mycket gynnsam för Volvo Lastvagnar i övriga delar av världen. På marknaderna i Östra Europa ökade leveranserna med 86 %. I Sydamerika var ökningen under den aktuella perioden 26 % och i Asien 20 %.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2007

2006

 

Europa

35 876

29 938

20%

    Västra Europa

24 987

24 077

4%

    Östra Europa

10 889

5 861

86%

Nordamerika

9 082

24 197

-62%

Sydamerika

6 113

4 835

26%

Asien

5 492

4 569

20%

    Mellanöstern

2 833

2 178

30%

    Övriga Asien

2 659

2 391

11%

Övriga marknader

3 247

2 213

47%

Totalt Volvo Lastvagnar

59 810

65 752

-9%

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med augusti till totalt 11 541 lastbilar, en nedgång med 54 % jämfört med motsvarande period föregående år. Den fortsatt lägre efterfrågan på tunga lastbilar i Nordamerika är en följd av de förköp som gjordes inför med den nya emissionslagstiftning som trädde i kraft i januari 2007. Även lägre fraktvolymer hittills under året samt en försvagning av den amerikanska husmarknaden har påverkat leveranserna. Dessutom har produktionsstörningar i samband med övergången till de nya produkterna enligt emissionsreglerna US 07, samt en intern optimering av industristrukturen, fortsatt att påverka leveranserna negativt.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack

2007

2006

 

Nordamerika

8 502

21 976

-61%

Sydamerika

1 908

1 964

-3%

Asien

147

72

104%

    Mellanöstern

131

71

85%

    Övriga Asien

16

1

1500%

Övriga marknader

984

851

16%

Totalt Mack

11 541

24 863

-54%

Renault Trucks
Leveranserna till och med augusti uppgick till totalt 47 758 lastbilar, en nedgång med 7 % jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången beror fortsatt på att den nya Euro 4-versionen av den lätta lastbilen Renault Mascott inte kunde börja levereras förrän i juni i år. Förutom Renault Mascott ökade Renault Trucks leveranser med 6 %. Totalt 4 110 enheter (0) har levererats av nya Renault Maxity hittills i år.

Leveranserna ökade i Tyskland (61 %), Schweiz (52 %) och Österrike (47 %). I Ryssland ökade leveranserna till 528 fordon, en uppgång med 179 %.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2007

2006

 

Europa

41 042

43 895

-6%

    Västra Europa

35 763

39 284

-9%

    Östra Europa

5 279

4 611

14%

Nordamerika

300

487

-38%

Sydamerika

735

870

-16%

Asien

2 531

2 721

-7%

    Mellanöstern

2 277

2 458

-7%

    Övriga Asien

254

263

-3%

Övriga marknader

3 150

3 378

-7%

Totalt Renault Trucks

47 758

51 351

-7%

Nissan Diesel – uppdaterade siffror för juni och juli
Tidigare rapporterade siffror för Nissan Diesel har på vissa marknader dubbelrapporterats för juni och juli. Korrekta siffror för dessa månader finns att hämta på www.volvo.com->investors->truck deliveries alt. www.volvo.se->aktieägare->lastbilsleveranser. Tabellen nedan visar de uppdaterade siffrorna.
Nissan Diesels leveranser uppgick under perioden april-augusti till 16 672 fordon.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat från 1 April

Förändring

Nissan Diesel

2007

2006

 

Europa

7

-

                        n.a

    Västra Europa

0

-

                       n.a

    Östra Europa

7

-

                       n.a

Nordamerika

1 090

-

                       n.a

Sydamerika

517

-

                        n.a

Asien

10 854

-

                        n.a

    Mellanöstern

1 230

-

                        n.a

    Övriga Asien

9 624

-

                        n.a

Övriga marknader

4 204

-

                        n.a

Totalt Nissan Diesel

16 672

-

                        n.a

Tidigare leveranssiffror från Nissan Diesel finns på www.volvo.com->investors->truck deliveries alt. www.volvo.se->aktieägare->lastbilsleveranser.

2007-09-24

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36

Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2007-09-24 kl 08.30.

Download