Viktig milstolpe för Volvo Aero när GEnx-motorn certifierades

Den nya flygmotorn GEnx, där Volvo Aero har en stor roll, har blivit certifierad av den amerikanska luftfartsmyndigheten, FAA.
Joakim Andersson, Stefan Oscarsson and Tony Karlsson celebrate the certification of the GEnx engine

”Certifieringen innebär en viktig milstolpe i arbetet med att utveckla framtidens miljöanpassade flygmotorer. Det här är frukten av fyra års hårt arbete med många inblandade,” kommenterar Volvo Aeros vd, Olof Persson.

 

Volvo Aero har numera en roll i de flesta stora flygmotorer, men i fallet GEnx är engagemanget extra viktigt, eftersom det är det största företaget någonsin haft i en civil motor; Volvo Aero har stått för produktutveckling av tre viktiga komponenter och ska totalt tillverka sex delar till den nya motorn. GEnx-motorn väntas generera en omsättning på över 30 miljarder kronor för Volvo Aero under motorns livslängd.

Utvecklingsarbetet av de tre komponenterna inleddes i Trollhättan för fyra år sedan. Som mest har över 200 personer varit engagerade i arbetet. Volvo Aero har dessutom under tiden haft ett 10-tal personer på plats hos General Electric, Boeing och hos olika leverantörer.

De senaste två åren har GEnx-motorn genomgått mycket omfattande tester på marken och i luften. Åtta testmotorer har varit igång i 4 800 testcykler i över 3 600 timmar.
 
Motorn som nu certifierats heter GEnx-1B. Den är avsedd för Boeings kommande flygplan, 787, ”The Dreamliner”. Certifieringen innebär något av en examen, ett klartecken för motorn att användas i kommersiell trafik.

”Testerna på marken och i luften bekräftar att GEnx-1B blir den mest miljöanpassade flygmotorn med signifikant lägre bränsleförbrukning än dagens motorer, delvis tack vare ny lättviktsteknologi från Volvo Aero, ”kommenterar Joakim Andersson, projektledare för GEnx på Volvo Aero.

”Certifieringen är ett viktigt erkännande av vår förmåga att utveckla produkter för den civila marknaden. Hela vårt produktutvecklingsteam ska känna sig mycket stolta över sitt arbete,” tillägger han.

2008-04-02

För mer information kontakta Joakim Andersson på Volvo Aero, 0520-94470 eller 070 2068570

Bilder finns att hämta på
http://www.volvo.com

Bildtext: 
Efter fyra års hårt arbete firar projektledarna Joakim Andersson, Stefan Oscarsson och Tony Karlsson certifieringen av GEnx-motorn i Pommac.


Fakta om GEnx
Med mer än 1 100 sålda motorer är GEnx den snabbast säljande flygmotorn i General Electrics historia. GEnx, som bygger på designen av GE90-motorn, kommer att efterträda företagets CF6-motor. Jämfört med CF6 kommer GEnx att förbruka 15 procent mindre bränsle, vilket innebär 15 procent lägre koldioxidutsläpp. Den har konstruerats för att kunna flyga 30 procent längre mellan underhållstillfällena än CF6. Det, tillsammans med att man använder 30 procent färre delar, kommer att minska underhållskostnaderna kraftigt.

Utsläppen från GEnx kommer att hamna så mycket som 95 procent under de gällande lagkraven. Motorn, som blir den tystaste som GE har gjort, blir också den första jetmotorn med både främre fläkthus och fläktblad i kolfiberkomposit, något som innebär längre livslängd, lägre vikt och lägre driftskostnader än motsvarande flygmotorer i den här storleksklassen. 

Volvo Aeros ansvar i GEnx-motorn omfattar utveckling, konstruktion, tillverkning och produktstöd av tre olika komponenter: Fan Hub Frame, Turbine Rear Frame and Booster Spool. Volvo Aero tillverkar även HPT Seal, Aft Fan Case och C-Sump Cover till motorn.

Tillverkningen av komponenter och reservdelar till GEnx, som beräknas pågå under minst 30 år, kommer att ske vid Volvo Aeros anläggningar i Trollhättan, Kongsberg (Norge) och Newington, Connecticut, (USA)

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 19 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 19 KB