AB Volvo får stöd för fältprovning av DME-teknik för tunga fordon

Energimyndigheten har beviljat AB Volvo ett stöd på 12,8 MSEK för fältprovning av tredje generationens DME-teknik för tunga fordon. Fältprovet med 14 lastbilar ingår i ett projekt som omfattar demonstration av hela teknikkedjan från biomassa till bränsle i lastbilar, alltså även distribution och tankstationer för DME. De första lastbilarna planeras att sättas i trafik i slutet av 2009.
image text: Field tests for DME techology
I projektet deltar förutom AB Volvo också Chemrec, Delphi, ETC, Haldor Topsoe, Preem och Total som samarbetspartners. Även Chemrec, ETC och Preem erhåller stöd från Energimyndigheten.

Det stöd som nu beviljats av Energimyndigheten kompletterar det stöd som sökts från EU:s 7e ramprogram, där kontraktsförhandlingarna är i slutfasen.

I juni 2006 beviljade Energimyndigheten ett stöd på 62 MSEK till AB Volvo för utveckling av tredje generationens DME-teknik. Det är denna teknik som skall provas i fältprovet. Även AB Volvo investerar stora belopp i projekten.

Volvos egna studier visar att DME har potential att bli ett konkurrenskraftigt förnyelsebart alternativ till dagens fossila bränslen. DME karakteriseras av hög energi-effektivitet och mycket låga avgasemissioner, bland annat på grund av sotfri förbränning. DME hanteras som vätska i tryckkärl, vid lågt tryck, liknande gasol/LPG. DME tillverkas genom förgasning av biomassa eller fossila råvaror.

Syntesgasen, som då bildas, katalyseras sedan för att få fram DME. Redan idag används DME bland annat som drivgas i sprayburkar, och sedan 2004 ökar användningen av DME snabbt inom energisektorn. Kina har på några år tiofaldigat världsproduktionen av DME, främst som hushållsenergi. 

2008-04-02

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 13 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB