Världens första hybridsopbil lanseras i Sverige

Kraftigt stigande oljepriser och fokus på klimatfrågan har gjort den bränslebesparande hybridtekniken högintressant. Nu tar Volvo Lastvagnar ett viktigt steg mot att kommersialisera tekniken för tunga fordon och lanserar två hybridsopbilar som kommer att testas i drift i Sverige av renhållningsföretagen Renova och Ragn-Sells.
image text: Volvo Trucks hybrid refuse truck
”Den här testfasen är det sista steget i utvärderingen av vår hybridlösning innan det är dags för lansering”, säger Staffan Jufors, VD för Volvo Lastvagnar. ”Sedan vi presenterade det första konceptfordonet 2006 har vi sett ett kraftigt ökat intresse på marknaden. Det som gör vår lösning unik är att den är tillräckligt kraftfull för att driva tunga fordon och mer kostnadseffektiv än de alternativ som vi i dag känner till. Det är dessa egenskaper som avgör om en hybrid kan bli kommersiellt gångbar. Vi kommer att börja producera hybridlastbilar under 2009.”

Bränsleeffektiv, tyst och ren
Volvos hybridlösning kombinerar dieselmotorn med en elmotor där elmotorn används vid start och acceleration upp till 20 km/h. Vid högre hastigheter kopplas dieselmotorn in. När bilen stannar stängs dieselmotorn automatiskt av och onödig tomgångskörning undviks. Batterierna laddas med den energi som frigörs vid inbromsning, vilket gör att tekniken lämpar sig för körcykler med många starter och stopp, såsom avfallshantering. Hybridsopbilarna förväntas dra upp till 20 procent mindre bränsle och därmed kommer koldioxidutsläppen att minska i samma grad. En av bilarna är dessutom utrustad med en extra batterienhet som driver sopaggregatet och laddas via elnätet över natt när bilen inte används. Den totala minskningen av koldioxidutsläpp förväntas då bli så hög som 30 procent, vilket ger en bättre miljöeffekt än till exempel en lastbil som drivs med naturgas. Eldriften har ytterligare den fördelen att den är helt avgasfri och tystgående, något som är viktigt för renhållningsfordon som ofta arbetar i tätbebyggda områden tidigt på morgnarna.

Hybridtekniken framtiden inom alla transportsegment 
Till att börja med kommer hybridtekniken att utnyttjas för fordon i tätortstrafik. Men på sikt avser Volvo att erbjuda hybridlastbilar även för fjärrtrafik och anläggningstrafik.
”Hybridtekniken kommer att spela en betydande roll framöver när klimatfrågan och oljeberoendet ska tacklas”, säger Mats Franzén, motoransvarig inom Produktstrategi och Planering på Volvo Lastvagnar. ”Oavsett vilka bränslen som blir dominerande i framtiden kommer tillgången att vara begränsad. Teknik som leder till lägre bränsleförbrukning kommer att vara högintressant för våra kunder, oberoende av vilken typ av transporter de arbetar med. För lastbilar som används i stadskörning kan bränsleförbrukningen sänkas med 20 till 30 procent. I fjärrtrafik blir den procentuella minskningen inte lika stor, men eftersom lastbilarna körs så långa sträckor blir den totala bränslebesparingen ändå betydande.”

Volvo FE hybridsopbilar

• 7-liters dieselmotor med 320 hk.

• Volvos elmaskin I-SAM (Integrated Starter Alternator Motor) fungerar som startmotor, elektrisk framdrivningsmotor och generator (120 kW).

• Elektronisk styrenhet och spänningsomvandlare (AC/DC).

• Litium-jon batterier, som laddas med bromsenergi eller med I-SAM.

• Volvo I-Shift, automatiserat växlingssystem.

• Påbyggnader levererade av Norba.

Den 7 april 2008

För ytterligare information, kontakta: Marie Vassiliadis, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com

Läs mera (eng): The future of refuse handling is already here

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 31 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 31 KB