Volvo slutför affär med Eicher Motors

Volvokoncernen har nu slutfört affären med Eicher Motors gällande etableringen av ett nytt indiskt samriskbolag, VE Commercial Vehicles. Affären har fått godkännande från berörda myndigheter och 50 procent av samriskbolaget konsolideras i Volvokoncernen från 1 augusti 2008.
Samriskbolaget innehåller som tidigare meddelats hela Eicher Motors lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan samt serviceverksamhet på lastbils- och bussidan.
Volvo betalar som tidigare överenskommet INR 13 200M motsvarande SEK 1 950M.

2008-08-22

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 13 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB