AB Volvo vann skattemål i länsrätten

Länsrätten i Göteborg har dömt till AB Volvos fördel i ett skattemål som gäller ett avdrag år 2003 avseende en förlust på en fordran på det brittiska dotterbolaget BRS. Domen medför att AB Volvo kommer att redovisa en positiv skatteeffekt på cirka 180 MSEK plus ränta, sammanlagt cirka 200 MSEK.

Den positiva effekten på resultatet kommer att redovisas i AB Volvos räkenskaper för det fjärde kvartalet 2008.

2008-12-17

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 19 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB