Test med trötta förare ökar säkerheten i trafiken

Regeringen godkände idag en dispensansökan om körning på allmän väg med trötta förare. Beslutet innebär att Volvo Lastvagnars arbete med säkerhetssystem som varnar trötta förare kan gå in i en slutfas. Trötthet och ouppmärksamhet är jämte alkohol den vanligaste orsaken bakom olyckor i trafiken.
image text: Test with tired drivers increase traffic safety

Forskning visar att trötthet hos förare ligger bakom 20% eller mer av de olyckor som sker i trafiken. Det är ett faktum som driver Volvo Lastvagnars utveckling av nya säkerhetsfunktioner till lastbilar.
 
 ”Dispensansökan är ett led i vår utveckling av tekniska system som upptäcker och varnar förare för trötthet och ouppmärksamhet i trafiken. Målet är att erbjuda denna säkerhetsutrustning i våra lastbilar,” säger Lars-Göran Löwenadler säkerhetsansvarig på Volvo Lastvagnar.

 

Den säkerhetsteknik som Volvo Lastvagnar nu vill testa bygger på system som känner av hur föraren manövrerar fordonet. Brister en förare i uppmärksamhet ändras bilens rörelsemönster. Detta registrerar systemet och föraren varnas.

”Systemet är nu så färdigt att vi bara behöver göra en slutkontroll. Poängen är att varna i rätt ögonblick, men inte i onödan. För att göra testerna så trovärdiga som möjligt vill vi köra på verkliga vägar. Det finns inga testbanor som är tillräckligt bra helt enkelt,” fortsätter Lars-Göran Löwenadler.

En förutsättning för dispensen är att de tester som nu planeras genomförs med rigorösa säkerhetsåtgärder. Körningen sker på utvalda körsträckor med skilda körbanor och varje fordon utrustas med dubbelkommando.

 ”Den trötte föraren har back-up av en utvilad förare, som snabbt kan ingripa. Dessutom finns en provningsledare i hytten för att övervaka hela testkörningen. Lastbilen kommer också att vara tydligt märkt med roterande varningsljus och av en följebil som uppmärksammar andra trafikanter på att test pågår”.

Dispensen gäller utvalda sträckor på E6 och Riksväg 40. Definitiv vägsträcka för test och tidpunkt avgörs från gång till gång i samråd med Vägverket Väst och berörda polismyndigheter.

2008-02-28


För ytterligare information, kontakta:

Lennart Pilskog, +46 703 183 422, e-mail : lennart.pilskog@volvo.com

Lars-Göran Löwenadler, tel +46 31 322 28 93,  e-mail: lars-goran.lowenadler@volvo.com


Säkerhetslösningar som är resultatet av Volvo Lastvagnars utvecklingsarbete och som redan finns till dagens lastbilar är till exempel:

Lane Keeping Support: ett system som registrerar vägmarkeringarna, känner av lastbilens position och varnar föraren om fordonet rör sig i sidled och är på väg att lämna körfilen.

Adaptive Cruise Control: en radarstyrd farthållare, som känner av att lastbilen håller rätt avstånd till framförvarande fordon. En av föraren vald tidslucka hålls automatiskt konstant genom styrning av motor och bromssystem.

ESP: stabilitetskontroll för dragbil med semitrailer, som bromsar dragbilens hjul individuellt vid tendenser till vältning eller sladd om föraren är på väg att tappa kontrollen över fordonet.

Download