Gripen passerar 100 000 flygtimmar - Volvo Aeros motor säkrast i världen

Gripen-planet har den här veckan kommit upp i 100 000 flygtimmar. Det var i samband med en flygning över ett snöigt Östergötland, med Saabs chefstestpilot Mats Thorbiörnsson och översten vid det sydafrikanska flygvapnet vid spakarna, som den historiska milstolpen passerades.
Gripen surpasses 100,000 flight hours

På dessa 100 000 timmar har Gripen-planet inte råkat ut för ett enda motorrelaterat haveri eller allvarligt tillbud. Det torde vara unikt för alla flygvapen världen över.

Ända sedan Gripen gjorde sin jungfruflygning har Saabs testteam hållit noga reda på varje enskild flygtimme som genomförts. Samma noggranna noteringar har förts av det svenska flygvapnet, av Gripens kunder i Ungern, Tjeckien, pilotutbildningen i Storbritannien och i Sydafrika.

Därför visste man den här veckan att den 100 000:ende timmen var nära. Den 28 januari på morgonen passerades den magiska milstolpen.
Någon större ceremoni var det inte tal om. I mars kommer det första Gripen-planet att träda i tjänst i Sydafrika och flygtestprogrammet pågår för fullt.

På Volvo Aero konstaterar man att de första 100 000 flygtimmarna passerats utan ett enda motorrelaterat haveri eller tillbud.

”Jag tror att det måste vara ett svårslaget rekord för en enmotorapplikation,” säger Rune Hyrefeldt, chef för Militär Programledning på Volvo Aero.
Motorn i Gripen, RM12, bygger på General Electric F404, som Volvo Aeros och GE:s ingenjörer på 1980-talet anpassade för Gripens behov.

Sedan dess har Volvo Aero successivt arbetat för att sänka användarkostnaderna och öka säkerheten:

• Bland annat har företaget utvecklat en FADEC, ett ”elektroniskt reglersystem” som optimerar driften, ger möjlighet till sänkt bränsleförbrukning och samtidigt används vid felsökning.

• Volvo Aero har också konstruerat en ny inloppsdel till RM12, som medfört lägre kostnader och ökad tillgänglighet. (Tidigare måste motorn inspekteras efter var 50:e flygtimme, nu sker detta i samband med ordinarie service.)

• Volvo Aero har konstruerat en ny flamhållare, som dramatiskt sänker driftskostnaderna och ökar tillgängligheten. Den nya flamhållaren behöver inte bytas så ofta som föregångaren och den kan dessutom bytas betydligt snabbare och enklare.

”Summan av de 100 000 första timmarna med RM12 i luften är att motorn med bred marginal uppfyller alla de krav som FMV och flygvapnet ställer, på både driftskostnad, driftssäkerhet och operativ förmåga,” säger Rune Hyrefeldt.

På Volvo Aero pågår arbetet med den sista RM12-motorn till det svenska flygvapnet. Därefter kommer produktion, montering och provning att gälla motorer för det sydafrikanska flygvapnets räkning. Det arbetet väntas vara avslutat till 2011.

2008-01-31

För mer information, vänligen kontakta Rune Hyrefeldt, 0520-94297

Bilder finns att hämta på http://www.volvo.com under News images.

 


 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 19 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB