Fredrik Brunell utsedd till ny chef för Corporate Finance inom AB Volvo

Fredrik Brunell, CFO för Volvo Aero, har utsetts till ny chef för avdelningen Corporate Finance vid AB Volvo. Han tillträder tjänsten den 25 augusti 2008 och kommer att rapportera till Volvokoncernens CFO.

Fredrik Brunell har varit CFO för Volvo Aero sedan 2005 och har tidigare varit chef för avdelningen Investor Relations vid AB Volvo och innan dess arbetat med strategisk planering inom Volvo Aero. Fredrik har också en lång bakgrund inom ABB.

”Med sin erfarenhet är Fredrik Brunell väl lämpad att hantera sin nya roll inom Corporate Finance”, säger Volvokoncernens CFO, Mikael Bratt.

2008-06-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.