Volvo Lastvagnar lanserar den säkraste Volvon hittills

Volvo Lastvagnar presenterar idag en ny generation av lastbilarna FH, FH16 och FM. Vid utvecklingen av de nya modellerna har säkerhet, förarmiljö och föraren stått i fokus. En av de större nyheterna är ett stödsystem som upptäcker och varnar när föraren blir trött. Systemet kan bidra till att minska antalet trafikolyckor genom att lösa ett mänskligt problem.
Volvo Trucks rolls out safest Volvo to date
”Den mänskliga faktorn ligger bakom så mycket som 90 procent av alla olyckor i trafiken”, säger Volvo Lastvagnars vd Staffan Jufors . ”Ouppmärksamhet och trötthet är en vanlig orsak. Vårt nya system - Driver Alert Support – hjälper föraren att förstå att det är dags att ta en paus.”

Volvo Lastvagnar introducerar nu flera stödsystem som hjälper föraren att öka trafiksäkerheten under körning, system som befäster Volvo Lastvagnars position som branschledare inom säkerhetsområdet. Dessutom breddas det mycket bränsleeffektiva motor- och växellådesutbud med en ny 11-litersmotor.

Föraren en nyckelperson
Nyheterna som presenteras i samband med lanseringen kretsar mycket kring förarens behov och förbättrad transportekonomi. Stor vikt har lagts på bra arbetsmiljö med möjlighet till kvalitetsvila. Lanseringen omfattar även en större satsning på förarutbildning. Enligt ett EU-direktiv ska alla åkare kunna erbjuda sina förare utbildning från och med hösten 2009. Volvo kan redan nu erbjuda kurser inom säkerhet, effektivitet och bränslesnål körning.

Stärker affären
”Sammantaget är det här en massiv satsning som stärker hela vårt erbjudande”, säger Volvo Lastvagnars vd Staffan Jufors. ”Lika viktigt som lastbilsnyheterna är vårt breda utbud av tjänsteprodukter. Inför lanseringen har runt 3 500 personer i vårt sälj- och servicenät i Europa utbildats i nyheterna, men också i hur de bättre ska kunna se och förstå hur vi kan hjälpa våra kunder att bli mer lönsamma.”

”Att komma närmare kunden är en viktig del i vår strategi”, fortsätter han. ”Sedan 2003 har vi investerat 400 miljoner euro i att utveckla vårt sälj- och återförsäljarnät. I Europa sker idag två tredjedelar av vår försäljning och en tredjedel av servicetjänsterna genom helägda Volvo Truck Centers.”

Investerar i produktionsanläggningarna
Parallellt med lanseringen görs stora investeringar i Volvo Lastvagnars produktionssystem, med syfte att både öka kapaciteten och effektivisera tillverkningen. Sammanlagt investerar Volvo Lastvagnar 300 miljoner euro i bland annat en ny fabrik i Ryssland, i hyttfabriken i Umeå och i rationaliseringar i befintliga produktionsanläggningar.

”De nyheter som presenteras idag, vårt samlade erbjudande och våra planerade investeringar stärker våra kunders konkurrenskraft”, konstaterar Staffan Jufors. ”Det i sin tur skapar förutsättningar för Volvo Lastvagnars fortsatta tillväxt på både nybils- och servicesidan”.

2008-06-16

För ytterligare information, vänligen kontakta Jenny Björsne, 0709-308 300

   
Lanseringens nyheter i korthet

Säkerhet
Driver Alert Support upptäcker och varnar trötta förare. Ett system som Volvo är först i Europa att intoducera i lastbil. 

Electronic Stability Program. Ett system som förhindrar vältolyckor med släp, som hittills bara gått att få till dragbilar. Som första lastbilstillverkare i världen lanserar Volvo nu systemet för jämnlastbilar i 6x2-utförande med släp.

Lane Changing Support varnar med hjälp av en radarsensor för fordon i den döda  vinkeln på passagerarsidan.

Drivlina
Ny 11-litersmotor till Volvo FM dragbil. Ett kraftfullt, bränsleekonomiskt alternativ till D13, 390 och 430 hkr.
En ny automatiserad växellåda för distributionslastbilen Volvo FL.

Förarmiljö
Ett antal nyheter som förbättrar lastbilden som både arbetsplats och viloplats. Till exemepl raftfull ljudanläggning med möjlighet till anslutningar för USB, MP3, extern ljudkälla samt möjlighet att integrera mobiltelefon via Bluetooth.

Besök Volvo Lastvagnars lanseringssajt >>