Lastbilsleveranser januari 2008

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under januari i år till 20 856 fordon, vilket är en ökning med 49 % jämfört med motsvarande period förra året. Exklusive Nissan Diesel, som inte var en del av Volvokoncernen i januari 2007, ökade leveranserna med 22 %.
Truck deliveries January 2008

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

 

 

Leveranser

January

Change

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2008

2007

 

2008

2007

 

Europa

10 909

7 778

40%

10 909

7 778

40%

    Västra Europa

9 323

6 633

41%

9 323

6 633

41%

    Östra Europa

1 586

1 145

39%

1 586

1 145

39%

Nordamerika

3 564

4 078

-13%

3 564

4 078

-13%

Sydamerika

753

652

15%

753

652

15%

Asien

4 318

707

511%

4 318

707

511%

    Mellanöstern

1 366

434

215%

1 366

434

215%

    Övriga Asien

2 952

273

981%

2 952

273

981%

Övriga marknader

1 312

747

76%

1 312

747

76%

Totalt Volvokoncernen

20 856

13 962

49%

20 856

13 962

49%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

3 227

1 221

164%

3 227

1 221

164%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 519

1 098

129%

2 519

1 098

129%

Tunga lastbilar (>16t)

15 110

11 642

30%

15 110

11 642

30%

Total Volvo Group

20 856

13 962

49%

20 856

13 962

49%

 

För komplett version av lastvagnsreleasen, se bifogat dokument eller besök Volvokoncernen -> aktieägare -> lastbilsleveranser alt. VolvoGroup.com -> investors -> truck deliveries.

2008-03-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Tommy Kohle, Volvo Trucks, 031-66 65 17
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 36 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 34 KB