Volvo Bussar planerar att stänga fabriken i Tammerfors

Styrelsen för Volvo Bussar Finland har beslutat inleda förhandlingar med representanter för de anställda om planerna på att stänga karossfabriken i Tammerfors. I planerna ingår också att genomföra en omorganisation i fabriken i Åbo för att öka fabrikens konkurrenskraft. Totalt berörs ca 300 anställda.
Volvo Bussar har idag en överkapacitet i sitt europeiska fabrikssystem och ser en fortsatt överkapacitet de kommande åren. Planerna på att anpassa produktionskapaciteten är ett led i företagets arbete att stärka lönsamheten.

I det europeiska fabrikssystemet finns karosstillverkningen i de två fabrikerna i Finland, i Wroclaw, Polen och i Säffle, Sverige. Fabrikerna i Tammerfors och Wroclaw tillverkar bägge Volvo 8700. Den polska fabriken har ledig kapacitet och genom att koncentrera tillverkningen av Volvo 8700 till Wroclaw, kan Volvo Bussar uppnå en mer kostnadseffektiv produktion.

När det gäller fabriken i Åbo är planen att genomföra en omorganisation för att öka fabrikens konkurrenskraft. Där kommer tillverkningen av Volvo 9700 att koncentreras mot den nordiska marknaden.

Enligt de finska lagarna har nu representanterna för de anställda sex veckor på sig att förhandla innan styrelsen kan fatta ett slutligt beslut.

2008-03-05

För ytterligare information, vänligen kontakta Per-Martin Johansson, presschef, +46 31 322 52 00.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB