Volvo Lastvagnar får kompetenspris för mångfaldsarbete

Vid Kompetensgalan i går kväll korades Anders Olausson, fabrikschef på Volvo Lastvagnar i Tuve, till vinnare av ”Årets Kompetenspris för Mångfaldsarbete”. Han får priset för sitt arbete med att öka andelen kvinnor vid fabriken i Tuve. Fabriken monterar företagets mest komplexa och tyngsta lastbilar och har sedan starten 1982 varit starkt mansdominerad.
image text: Anders Olausson, Volvo Trucks
Anders Olaussons starka engagemang ligger i linje med Volvo Lastvagnars övergripande satsning på mångfaldsfrågor. Ett arbete som också innebär fokus på integrationsfrågor som ett sätt att skapa mångfald. Bland Tuves 2500 medarbetare finns idag ett 40-tal nationaliteter och drygt 400 kvinnor.

Fler kvinnor
Anders Olausson, som ser fördelarna med en arbetsplats med större mångfald, har målmedvetet arbetat för att öka andelen kvinnor på fabriken. Han företräder en stark vilja att se fler kvinnor i chefsposition och fler kvinnliga montörer.  Målet är att var tredje nyanställd medarbetare ska vara en kvinna. En målsättning som ökat andelen kvinnor med 70 procent – från 237 till 407 - på två år.

”Vi ser att våra affärsmässiga resultat påverkas positivt genom en större mångfald, inte minst genom en bättre balans mellan könen på alla typer av tjänster. Nu har vi 15 procent kvinnliga medarbetare varav 8 stycken har en chefsposition. Andelar vi alltså vill förbättra ännu mer.” säger Anders Olausson.

”För att få fler kvinnor att bli chefer är det viktigt att locka fler kvinnliga montörer, eftersom chefer oftast rekryteras internt inom fabriken,” fortsätter han.

Förutom tydliga mål vid nyanställningar har samtliga i ledningsgruppen i Tuve genomgått utbildningen Partnerskap för Framgång, ett EU-projekt som syftar till att öka antalet kvinnor i ledande ställning i Västra Götalandsregionen. Alla chefer på nivån under ledningsgruppen ska också gå utbildningen för att få större medvetenhet och praktiskt agerande i frågan.

Tydliga resultat
”Vi ser en ökad medvetenhet kring ändring av attityder på alla ledningsnivåer. Och våra affärsmässiga resultat talar sitt tydliga språk. Under 2007 slog vi till exempel produktivitetsrekord och fick det bästa utfallet någonsin i fabrikens årliga attitydundersökning bland medarbetarna,” säger Roland Gertmo, personalchef på Tuve.

Anders Olausson har jobbat på Volvo Lastvagnar i 25 år och är fabrikschef i Tuve sedan 2004. Han avslutar: ”Jag känner mig glad över utmärkelsen och hoppas priset ger lite extra skjuts åt vårt fortsatta mångfaldsarbete”.

Bakom Kompetenspriset står tidningen Chef som årligen arrangerar Kompetensgalan. Temat för årets gala var Hållbart ledarskap – chefer som engagerar sig för ett bättre samhälle.

2008-03-13

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Olausson,   tel 031-3221512, e-mail: anders.olausson@volvo.com
Roland Gertmo, tel 31-3223193, e-mail: roland.gertmo@volvo.com
as

Download