Volvo Trucks North America och UAW har ingått ett nytt treårigt avtal

Volvo Trucks North America har ingått ett nytt treårigt avtal med det amerikanska bilindustriarberarfacket United Auto Workers, UAW. Avtalet godkändes vid lördagens omröstning av de omkring 2 600 medlemmarna i UAW:s avdelning 2069 vid monteringsfabriken i New River Valley, Virginia som tillverkar Volvo- och Macklastbilar. Det nya avtalet gäller från den 17 mars till den 16 mars 2011. Avtalet innebär slutet för den strejk som pågått vid fabriken sedan 1 februari 2008.
New River Valley Plant
“Den här överenskommelsen hjälper oss att förbättra vår konkurrenskraft vid fabriken i New River Valley, samtidigt som det innebär att vi kommer att fortsätta erbjuda våra anställda mycket konkurrenskraftiga löner och övriga förmåner”, säger Per Carlsson, vd för Volvo Trucks North America. ”Vårt mål är nu att så snart som möjligt komma igång med leveranserna av lastbilar till våra kunder och att förbättra och stärka relationerna med våra anställda vid fabriken”.

De anställda vid fabriken i New River Valley kommer att återgå till sina arbeten den 24 mars, då produktionen i fabriken beräknas öka till 146 lastbilar per dag.

2008-03-17

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.