Emission av obligationslån

Volvo Treasury AB (publ) har beslutat att emittera ett obligationslån om SEK 500 miljoner under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationslånet emitteras den 14 mars 2008 med förfallodag 14 september 2009. Obligationslånet har en rörlig ränta.

Denna information samt länk till emissionsvillkoren i sin helhet, jämte skälen till emissionen, återfinns på Volvokoncernens webbplats

 

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 17 mars 2008, kl 09.00.

2008-03-17

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB