Rättelse: Lastbilsleveranser februari 2008

Felet i beräkningen av förändringskolumnen har nu rättats. De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fyra lastbilsbolag uppgick under februari i år till 22 100 fordon, vilket är en ökning med 54 % jämfört med motsvarande period förra året.
Truck deliveries February 2008

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

 

 

Leveranser

Februari

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2008

2007

 

2008

2007

 

Europa

12 826

9 210

39%

23 735

16 988

40%

    Västra Europa

9 967

7 420

34%

19 290

14 053

37%

    Östra Europa

2 859

1 790

60%

4 445

2 935

51%

Nordamerika

1 854

2 304

-20%

5 418

6 382

-15%

Sydamerika

1 330

882

51%

2 083

1 534

36%

Asien

4 523

1 120

304%

8 841

1 827

384%

    Mellanöstern

1 161

721

61%

2 527

1 155

119%

    Övriga Asien

3 362

399

743%

6 314

672

840%

Övriga marknader

1 567

797

97%

2 879

1 544

86%

Totalt Volvokoncernen

22 100

14 313

54%

42 956

28 275

52%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

3 653

1 008

262%

6 879

2 230

209%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 538

1 251

103%

5 057

2 349

115%

Tunga lastbilar (>16t)

15 909

12 054

32%

31 020

23 696

31%

Total Volvo Group

22 100

14 313

54%

42 956

28 275

52%

 

 

För komplett version av lastvagnsreleasen, se bifogat dokument eller besök Volvokoncernen -> aktieägare -> lastbilsleveranser alt. VolvoGroup.com -> investors -> truckdeliveries

2008-03-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Tommy Kohle, Volvo Trucks, 031-66 65 17

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg; AB Volvo, 031-66 13 36

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 39 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 38 KB