Volvokoncernen åter utsedd till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland teknologer

För andra året i rad har Volvokoncernen utsetts till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av landets unga teknologer. Detta enligt Universums årliga Karriärbarometer. Stark företagskultur och internationella karriärmöjligheter är faktorer som särskiljer Volvokoncernen från andra företag och som bidrar till att koncernen återigen hamnar i topp.
Volvo Group again ranked as Sweden’s most attractive employer among engineering graduates

Företaget Universum genomför varje år undersökningen Karriärbarometern där de låter unga yrkesverksamma människor ranka svenska arbetsgivare. De som svarar är upp till 40 år gamla och har ett till åtta års arbetslivserfarenhet efter avslutade akademiska studier. I Karriärbarometer för 2008 rankas Volvokoncernen åter som Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av landets teknologer.

 

"Att kunna attrahera och rekrytera rätt kompetens är affärskritiskt för oss och kompetensförsörjningsfrågan står därför mycket högt upp på vår agenda. Såväl koncernledning som våra enheter är involverade och engagerade i vårt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare - och mot denna bakgrund är en utnämning som denna självklart oerhört positiv”, säger Volvokoncernens personalchef Kerstin Renard.

Totalt har drygt 14 000 personer deltagit i undersökningen varav nästan 5 500 teknologer. Faktorer som de svarande lyfter fram som anledning till att de väljer Volvokoncernen är bland annat förtroendegivande ledning, god etik och hög moral, stark företagskultur och finansiell styrka.

”Att Volvokoncernen åter hamnar på förstaplats visar att bolagets långsiktiga satsningar inom området employer branding samt de insatser som har skett genom Volvos traineeprogram lönar sig. Många unga människor förknippar också Volvo med en internationell karriär ”, säger Martin Strömqvist, vice vd för Universum Communications.

Sedan Karriärbarometern genomfördes för första gången 2001 har Volvokoncernen varje år placerat sig högt på teknologernas lista och nu för andra året i rad hamnar koncernen i topp.

2008-10-13

För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Wetterling, AB Volvo, 031-322 10 11 alt 073-902 10 11

Du hittar mer information på www.volvokoncernen.se/karriar och www.karriarval.se