Volvokoncernen koordinerar brett samarbete kring hållbara biobränslen

Volvokoncernen är koordinator i det europeiska projektet BioDME som startar sitt arbete idag. BioDME är ett unikt samarbetsprojekt mellan såväl fordonsindustrin som bränsleproducenter och distributörer kring bränslet DME och ska demonstrera hela teknikkedjan från biomassa till lastbilar som drivs med DME, inklusive bränsledistribution och tankstationer.
image text: The BioDME project

I projektet samarbetar företag som representerar alla typer av aktörer som behövs för att introducera ett nytt bränsle. Förutom AB Volvo deltar också Chemrec, Delphi, ETC, Haldor Topsøe samt oljebolagen Preem och Total. I Piteå kommer Chemrec och Haldor Topsøe att bygga världens första pilotanläggning för tillverkning av DME från biomassa. Preem ska ansvara för distributionen av DME och bygga tankstationer. Volvokoncernen kommer i sin tur att demonstrera DME-tekniken för tunga fordon i form av ett fältprov. ETC ska utvärdera produktionen i anläggningen, Delphi levererar utrustning för bränsleinsprutning och Total kommer att arbeta med bränslespecifikation och smörjmedel.

”Redan för ett år sedan visade Volvo upp sju lastbilar som alla kan köras koldioxidneutralt. BioDME-projektet är ett exempel på hur nästa steg kan se ut och visar på möjligheten till en storskalig produktion av förnyelsebara bränslen”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Projektet finansieras av deltagarna, EU:s 7e ramprogram (FP7) samt av svenska Energimyndigheten.

Dimetyleter, DME, har potential att bli ett konkurrenskraftigt förnyelsebart alternativ till dagens fossila bränslen. DME från biomassa karakteriseras av hög energi-effektivitet och minimal klimatpåverkan. DME-fordon har mycket låga avgasemissioner, bland annat på grund av sotfri förbränning. DME är en kemikalie som inte är giftig och som redan idag används bland annat som drivgas i sprayburkar.

Besök Volvokoncernens hemsida om projektet:
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/ourvalues/environment/renewable_fuels/biodme/

 

BioDME-projektet kan även följas på projektets hemsida: http://www.biodme.eu/

Läs mer om förnyelsebara bränslen:
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/Volvo+Group/ourvalues/environment/renewable_fuels/

För information om CO2-neutral produktion se:
http://www.volvo.com/trucks/sweden-market/sv-se/aboutus/Environment/co2freeproduction/

För bildmaterial sök i AB Volvos bildbank:
http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/newsmedia/imagegallery/

2008-09-09

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

080909_VolvoGroup_DME_s.pdf Format PDF Size 17 KB