Europas flygindustri samlas för att diskutera miljövänligare flygmotorer

Den här veckan samlas mer än 30 företrädare för Europas flygindustrier i Trollhättan för att diskutera hur framtidens flygmotorer ska bli mer miljöanpassade. Värd för besöket är Volvo Aero, som har valt att förlägga mötet till Produktionstekniskt Centrum, PTC, på Innovatum.
Hur ska man minska buller och bränsleförbrukning på flygmotorer för att skona miljön så mycket som möjligt? Det är en av frågeställningarna som hanteras av det europeiska forskningsprojektet DREAM, där Volvo Aero är en av deltagarna.

(DREAM står för valiDation of Radical Engine Architecture systeMs.)

Volvo Aero satsar varje år stora summor på forskning och utveckling som syftar till att förbättra flygmotorerna, framför allt med avseende på miljön. Det handlar bland annat om att minska bränsleförbrukningen genom att utveckla effektiva motorkomponenter med så låg vikt som möjligt. En annan del handlar om att utveckla komponenter som minskar bullret från flygmotorerna så mycket som möjligt.
Inom ramarna för DREAM kommer Volvo Aero att testa koncept för att både minska buller och bränsleförbrukning.

DREAM, som startade i februari 2008, har en budget på 40 MEuro och kommer att pågå under tre år. Totalt är 44 flygindustrier, universitet och forskningsinstitut i Europa engagerade. Bland deltagarna finns flera av Europas ledande flygindustrier, som Rolls-Royce, Snecma, Airbus och MTU.
DREAM omfattar utveckling och testning av radikala motorkoncept för att minska flygets utsläpp och miljöpåverkan. Det handlar bland annat om en ny generation turbofläktmotorer. Man tittar också på två typer av propellerfläktmotorer (open rotor), som är en vidareutveckling av bränslesnåla propellermotorer men med större motroterande propellrar och tänkt för flygplan för kort- och medeldistansflygningar. I jämförelse med traditionella flygmotorer så finns det inte någon ”kåpa” runt propellerfläkten. DREAM innehåller också utveckling och test av alternativa flygbränslen som har lämpliga egenskaper för framtidens flyg.

Nu samlas ett antal av dem som arbetar med DREAM för ett tvådagarsmöte i Trollhättan, där resultaten och de tekniska framstegen från det första halvåret ska summeras för EU:s forskningsrådsrepresentanter.
Det är ingen slump att Volvo Aero valt att förlägga mötet på Produktionstekniskt Centrum. PTC är ett samarbete mellan Volvo Aero, Innovatum Teknikpark, Högskolan Väst och Saab Automobile, för ge förutsättningar för att driva utvecklingsprojekt i världsklass.
I sitt utvecklingsarbete samarbetar Volvo Aero med forskningsinstitutioner såsom PTC/Innovatum, Högskolan Väst och Chalmers och i enad front med andra flygmotorindustrier i Europa som projektet DREAM är ett exempel på.

– Från Volvo Aeros sida ser vi att samarbete och gemensamma projekt är nödvändigt för att utveckla miljöanpassade flygmotorer, säger Linda Ström, projektledare på Volvo Aero.