Jörgen Elgqvist får Assar Gabrielssons pris för avhandling om strålbehandling

Medicine doktor Jörgen Elgqvist har idag, den 29 april, tilldelats Assar Gabrielssons pris för sin avhandling inom cancerforskning vid Göteborgs universitet. Priset är på 50 000 kronor med möjlighet att under hösten 2009 erhålla ett forskningsanslag på 100 000 kronor.
jorgen_elgqvist_142x88.jpg

Jörgen Elgqvist är verksam vid avdelningen för onkologi, Sahlgrenska akademin i Göteborg. Han får priset för sin avhandling “Astatine-211 Radioimmunotherapy of Ovarian Cancer - Therapeutic Efficacy, Myelotoxicity, and Radiation Dosimetry in an Animal Model”.

Flertalet dödsfall i cancer beror på att modertumören redan innan diagnostillfället gett upphov till spridda små tumörer, så kallade mikrometastaser. I sin avhandling har Jörgen Elgqvist studerat radioimmunoterapi riktad mot mycket små tumörer vid äggstockscancer. Radioimmunoterapi är en ny strålbehandlingsmetod som baseras på att en tumörsökande antikropp kopplas till ett radioaktivt ämne.

Avhandlingens studier är unika framförallt på grund av den radionuklid, Astat-211, som använts. Astat-211 har med sin korta strålningsräckvidd och stora energiinnehåll stora fördelar vid behandling av mikroskopiska tumörer. Jörgen Elgqvists studier har lagt grunden för de fortsatta kliniska studier som nu genomförs.

Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare. I enlighet med hans önskan upprättades en fond för klinisk forskning om cancersjukdomar.

2009-04-29

För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Gösta Granström, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 12 76 alt 0703-80 61 20