Volvo Logistics testar att köra med raps i tanken

Miljöanpassat bränsle är ett steg på vägen mot minskade koldioxidutsläpp för Volvo Logistics. Nu öppnar Västsveriges första mack med Diesel Bio30 i Skandiahamnen i Göteborg, nära till Volvos fabriker och omlastningsterminalen i Arendal. Det är ett resultat av ett samarbete mellan Ikea, H&M, DHL, Preem och Volvo Logistics.
logistics_142x88.jpg

“Om vi stora, transportintensiva företag samarbetar får vi större effekt. Jag tror att vi kommer att få se mer av sådana här samarbeten i framtiden”, säger Åke Niklasson, vd för Volvo Logistics.

Volvo Logistics har fått en utmaning från sina kunder i Volvokoncernen och Volvo Personvagnar att sänka koldioxidhalten i transporterna till fabrikerna med 20 procent till år 2010. Användning av miljöanpassade bränslen är ett av många sätt att nå målet. Diesel Bio30 innehåller 30 procents inblandning av det förnybara bränslet RME (rapsmetylester).

“För oss är den här invigningen ett viktigt steg på vägen”, säger Susanna Hambeson, miljöchef på Volvo Logistics. ”Även mitt i en lågkonjunktur måste man fortsätta att jobba för det man tycker är viktigt. Och Volvos kärnvärden, kvalitet, miljöomsorg och säkerhet är alltid viktiga.”

Ett annat exempel på samarbetsprojekt för att minska koldioxidutsläppen är Viking Rail, en intermodal lösning som kombinerar lastbil och tåg. Ett dagligt godståg mellan Hannover och Göteborg fylls huvudsakligen med komponenter till bilindustrin på vägg norrut och huvudsakligen med annat gods i sydgående riktning. Till och från tågterminalerna körs godset på lastbil.

Volvo Logistics är också medlem i KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, tillsammans med Vägverket, Chalmers, Green Cargo och en rad svenska företag med miljöambitioner.

Förnybara bränslen har potential att minska koldioxidutsläppen, men de har alla sina fördelar och nackdelar. Läs mer om Volvokoncernens forskning om förnybara drivmedel på: http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/sustainability/envdev/renewable_fuels/fuel_comparison/fuel_comparison.htm

Pressbilder finns att ladda ner från: http://imagegallery.volvogroup.volvo.se/CumulusE_Z/VolvoGroup_ImageGallery/Login2.jsp?assets=G2009_1279;G2009_1280;G2009_1281;G2009_1282

2009-08-20

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Tatiana Butovitsch Temm, Kommunikationschef, Volvo Logistics, tel 031-322 89 29,
tatiana.butovitsch.temm@consultant.volvo.com