Halvårsrapport från Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin rapport för första halvåret 2009.
treasury_142x88.jpg

Halvårsredovisningen och koncernredovisningen finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen publicerades den 31 augusti kl 13.00.

2009-08-31

För ytterligare information, vänligen kontakta Patrik Stenberg, Investor Relations, 031-66 13 36.