Volvo i avsiktsförklaring om tillverkning av fordonsbränsle från deponigaser

Volvo Technology Transfers dotterbolag Terracastus Technologies har tecknat en avsiktsförklaring med Nordvästra Skånes Renhållningsbolag (NSR) gällande ett gemensamt bolag för uppgradering av biogas till flytande fordonsbränsle, LBG (Liquefied Biogas). Genom uppgraderingen av såväl rötgas som deponigas kan NSR:s anläggning i Helsingborg minska utsläppen av koldioxid med 40 000 ton per år jämfört med diesel.
gas_engines_142x88.jpg
Anläggningen beräknas när den är färdig under tredje kvartalet 2011 producera bränsle motsvarande ungefär 15 miljoner liter diesel per år, vilket gör den till en av de största anläggningarna för uppgradering till flytande biogas i världen. Biogas är ett klimatneutralt bränsle vilket innebär att bränslet tillverkat vid anläggningen kan bidra till att minska koldioxidutsläppen med 40 000 ton per år jämfört med drift med diesel.

Terracastus teknik för rening och uppgradering av biogas baseras på en patenterad teknik som använder den koldioxid som finns i rågasen för att avlägsna föroreningar och omvandla biogasen till vätska vilket underlättar lagring och distribution. Tekniken har tidigare använts vid ett pilotprojekt i Burlington County, NJ i USA där LBG producerades och användes som bränsle till två sopbilar från Volvokoncernens amerikanska dotterbolag Mack Trucks.

Volvo Technology Transfer AB ägs av AB Volvo och fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del i det arbetet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse.

2009-12-07

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Tobias Elmquist, Volvo Technology Transfer AB, 031-66 91 64 alt tobias.elmquist@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB