Lastbilsleveranser i november 2009

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under november till 12 175 fordon. Detta var en minskning med 37% jämfört med motsvarande period förra året. Jämfört med oktober i år sjönk leveranserna i november med 7%.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher).


Leveranser

November

Förändr

Ackumulerat under året

Förändr

Volvokoncernen

2009

2008

 

2009

2008

 

Europa

4 334

7 810

-45%

44 946

114 886

-61%

    Västra Europa

3 674

6 817

-46%

40 372

90 025

-55%

    Östra Europa

660

993

-34%

4 574

24 861

-82%

Nordamerika

1 617

2 495

-35%

15 309

27 449

-44%

Sydamerika

1 371

1 390

-1%

10 995

16 651

-34%

Asien

3 736

5 593

-33%

31 107

55 415

-44%

    Mellanöstern

478

2 700

-82%

5 105

16 656

-69%

    Övriga Asien

3 258

2 893

13%

26 002

38 759

-33%

Övriga marknader

1 117

2 038

-45%

12 380

18 589

-33%

Totalt Volvokoncernen

12 175

19 326

-37%

114 737

232 990

-51%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

2 169

2 120

2%

21 588

37 946

-43%

Medeltunga lastbilar
(7-16t)

2 310

2 067

12%

19 219

28 835

-33%

Tunga lastbilar (>16t)

7 697

15 139

-49%

73 931

166 209

-56%

Total Volvo Group

12 175

19 326

-37%

114 737

232 990

-51%


För komplett version av rapporten se bilaga nedan eller besök Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se >>

2009-12-15

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432


Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 38 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 39 KB