Ny testrigg simulerar en lastbils livslängd på några veckor

Hjulaxlarna på en lastbil utsätts för enorma påfrestningar varje dag, år efter år. För att se till att de håller för tuffa tag utan att behöva överdimensionera dem använder Volvo Lastvagnar en helt ny testrigg för hjulaxlar i sin produktutveckling. Det är den största i sitt slag i världen och klarar fullskaletester av axelinstallationer upp till 32-tons boggi. Det är Volvo ensam om i lastbilsvärlden.

Den nya testriggen står hos Volvo i Göteborg och kan på några veckor simulera påfrestningar som en lastbil utsätts för i krävande körning under hela dess livslängd. I den tidigare testriggen tog motsvarande tester fyra gånger så lång tid.

– De tester vi kan göra på sex till tio veckor i den nya testriggen tog tidigare sex till åtta månader att genomföra med hjälp av test av fordon på bana. Med den nya riggen får vi dessutom högre kvalitet i testresultaten, säger Göran Johansson, som är ansvarig för testerna på Volvo.

Kvalitetssäkringen är en avgörande och tidskrävande del i Volvo Lastvagnars utvecklings- och kvalitetsarbete. Hela produktutvecklingsfasen kortas när viktiga testmoment nu genomförs på veckor i stället för månader. Med den nya testriggen blir det också möjligt att utföra mer avancerade tester tidigt i produktutvecklingscykeln. Testerna ingår som ett steg i produktutvecklingen av framtida hjulaxelinstallationer för att optimera konstruktionen.

– Optimering handlar om att kunderna ska kunna lita på att lastbilens system alltid fungerar samtidigt som de inte ska väga eller kosta för mycket för att de är överdimensionerade, säger Göran Johansson.

Komplex simulering av verkligheten
För att lyckas med detta krävs möjlighet att testa systemen i komplexa cykler med stor noggrannhet. I Volvos nya testrigg utsätts hela axelinstallationen för vertikala och horisontella krafter samt sidokrafter och moment som appliceras vid hjulen. Alla krafter och moment kan simuleras individuellt på samma gång. Under provets gång är det möjligt att samla in mätdata från mer än hundra mätpunkter. För att uppnå precision i simuleringarna kan parametrarna i testriggens styrelektronik uppdateras mer än 1000 gånger per sekund.

Testerna körs i realtid – axlarna utsätts för samma påkänningar som de utsätts för vid daglig drift i en lastbil, men betydligt mer frekvent. Det finns ett antal grundprogram för testcykler – fjärrtransporter, distributionstransporter och anläggningstransporter. Dessutom kan testcyklerna anpassas efter speciella körförhållanden inom respektive transportsegment. Som grund för de olika testprogrammen ligger värden som uppmätts i kundfordon på testbana.

Världens största testrigg
Volvos nya testrigg är den största i sitt slag i världen och klarar fullskaletester av axelinstallationer upp till 32-tons boggi och det är man ensam om i lastbilsvärlden. Stora installationer innebär stora krafter och därför är riggen rejält dimensionerad. Själva testriggen väger 220 ton och står på ett nästan 1000 ton tungt betongblock (seismisk massa). Blocket vilar i sin tur på luftkuddar som absorberar testriggens reaktionskrafter för att skona byggnaden där testerna görs. Fakta Volvos testrigg för hjulaxlar

  • Riggen är 14x8 meter och 4,5 meter hög.
  • Själva testriggen väger 220 ton och därtill kommer den seismiska massan på 980 ton.
  • Hydraulsystemet har 12 pumpar med en sammanlagd effekt på 2000 kW och kapacitet på 4900 l/min.
  • Styrelektroniken i testriggen har en uppdateringsfrekvens på 1024 Hz

Den 17 december 2009

För ytterligare information, kontakta: 
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com

Download