Volvo Lastvagnar i Tuve tar nästa steg i bygget av framtidens fabrik – ett år före utsatt tid

Medan lågkonjunkturen rasat har Volvo Lastvagnar rustat sig för en framtid då marknaden vänder upp igen. Målet är kvalitetsdriven produktion med smartare arbetssätt och ständiga förbättringar i fokus.
tuve_142x88.jpg

Under en femårsperiod har Volvo Lastvagnar investerat miljardbelopp i att utveckla sitt globala produktionssystem för ökad flexiblitet och effektivitet. I Sverige har både fabriken i Umeå och Tuve byggts om i enlighet med Volvo Lastvagnars strategi för hur företagets alla fabriker ska utformas för effektiv produktion. 

”För att stå väl rustade inför den konjunkturvändning som vi alla väntar på, har vi skyndat på vårt arbete med att vässa produktionsapparaten”, säger Staffan Jufors, vd Volvo Lastvagnar. ”Genom att nu också Tuvefabriken tar det här steget har vi ett globalt mycket konkurrenskraftigt fabrikssystem.”

Den nuvarande satsningen i Tuve innebär bland annat installation av en så kallad driven produktionslinje och kopplat till detta ett helt nytt arbetssätt för materialförsörjning. Satsningen omfattar också ny ytbehandlingsprocess och installation av ny testanläggning för färdiga lastbilar. När investeringen är helt genomförd kommer fabriken i Tuve att ha två drivna produktionslinjer. Den ena är i drift sedan september och den andra installeras under första kvartalet 2010.

”Nu följer Tuve samma produktionsupplägg som Lastvagnars övriga fabriker”, säger Johan Jinhage, fabrikschef i Tuve. ”Det innebär till exempel bättre logistik, ett kontinuerligt produktionsflöde och ett mer samordnat globalt arbetssätt som bidrar till att säkertställa vår redan mycket höga kvalitet.”

Ökad energieffektivitet är också en målsättning med investeringen. Redan nu har till exempel den nya ytbehandlingsprocessen medfört en energibesparing på 30 procent tack vare ett nytt system för värmeåtervinning. 

Ett annat mål med investeringen är att förbättra för den enskilde montören genom ett bättre system för hur material och utrustning ska finnas på rätt plats.

”Ergonomi är ett prioriterat område. Erfarenheter från våra andra fabriker visar att motsvarande investeringar resulterat i ett mer ergonomiskt arbetssätt med mindre stress”, säger Johan Jinhage.

Han menar också att delaktighet och engagemang hos medarbetarna är en viktig del för att nå framgång med det arbete som nu görs i Tuve. 

”Med en gemensam strävan efter ständiga förbättringar som innebär att vi hela tiden ser till att göra det vi gör ännu bättre på alla områden, ökar vi vår konkurrenskraft och säkrar vår framtid som lastbilstillverkare”, säger Johan Jinhage.

2009-12-09

För ytterligare information, kontakta:  
Jenny Björsne, presschef, tel +46 31 664523, e-mail
jenny.bjorsne@volvo.com
Johan Jinhage, fabrikschef, tel +46 31 3222303, e-mail johan.jinhage@volvo.com