Lastbilsleveranser januari 2009

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under januari till 10 232 fordon, vilket är en minskning med 51% jämfört med motsvarande period förra året.
image text: Volvo Group truck deliveries January 2009

Volvokoncernen

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Mack, Renault Trucks, Volvo Lastvagnar, Nissan Diesel och Eicher):

 

Leveranser

Januari

Förändring

Volvokoncernen

2009

2008

 

Europa

4 973

10 909

-54%

    Västra Europa

4 628

9 323

-50%

    Östra Europa

345

1 586

-78%

Nordamerika

1 172

3 564

-67%

Sydamerika

491

753

-35%

Asien

2 575

4 318

-40%

    Mellanöstern

1 212

1 366

-11%

    Övriga Asien

1 363

2 952

-54%

Övriga marknader

1 021

1 312

-22%

Totalt Volvokoncernen

10 232

20 856

-51%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 535

3 227

-52%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 176

2 519

-53%

Tunga lastbilar (>16t)

7 521

15 110

-50%

Totalt Volvokoncernen

10 232

20 856

-51%

 

2009-02-24

För att läsa hela rapporten se bifogade dokument eller gå till Volvokoncernen.se > Aktieägare > lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Media Relations
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36