Angående Leif Johanssons ersättningar för 2008

Veckans Affärer har idag på sin hemsida publicerat en artikel där man spekulerar i vilka eventuella utfall det kan bli för det rörliga löneprogrammet och det aktierelaterade incitamentsprogrammet för Volvokoncernens vd för 2008. Artikeln är en ren spekulation och bygger dessutom på felaktiga antaganden.

I artikeln hävdas att Leif Johansson för år 2008 sammanlagt kommer att få ut en ersättning på 18,8 miljoner SEK. För att komma upp i detta belopp har reportern utgått från att Leif Johansson får samma fasta lön som 2007, sammanlagt 11,8 miljoner och dessutom en rörlig lön för 2008 på 4,2 miljoner samt aktier motsvarande 2,8 miljoner.

Rörlig lön
Den rörliga lönen för Leif Johansson baseras dels på resultat, dels på kassaflöde vilket också framgår av årsredovisningen. Till grund för sina spekulationer har VA:s reporter använt externa prognoser för Volvos resultat för 2008 men också utgått från att hela Leif Johansson rörliga lön baseras på rörelseresultat när den i själva verket till hälften baseras även på kassaflöde.

Den rörliga lönen betalas ut löpande under året utifrån hur väl koncernen lyckats uppfylla vissa förbättringsmål avseende resultat och kassaflöde under den föregående månaden eller det föregående kvartalet. För de månader och kvartal under 2008 då målen uppfylldes har Leif Johansson redan fått rörlig lön. De kvartal och månader då koncernen redovisade fallande resultat eller negativt kassaflöde har Leif Johansson inte fått någon rörlig lön. Utfallet för det fjärde kvartalet och de sista månaderna under 2008 kommer att stå klart först då rapporten för det fjärde kvartalet presenteras den 6 februari 2009.

Aktierelaterat incitamentsprogram
Veckan Affärer har också utgått från att det i vår skall bli full tilldelning i det aktierelaterade incitamentsprogrammet för 2008. För att det överhuvudtaget skall bli någon tilldelning av aktier krävs att avkastningen på det egna kapitalet för år 2008 blir minst 12 procent, vilket också framgår av årsredovisningen. För full tilldelning, som VA har utgått från, krävs en avkastning på eget kapital på minst 15 procent. Huruvida det målet nås eller inte kommer att gå att fastställa först då bokslutet för 2008 är klart i början av februari i år.