AB Volvo tilldelas A- i långsiktigt kreditbetyg av Standard & Poor’s

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har givit AB Volvo det långsiktiga kreditbetyget ”A-” med stabil utsikt. Samtidigt bekräftas AB Volvos kortsiktiga kreditbetyg A-2.

I sin rapport konstaterar Standard & Poor’s att betygen speglar AB Volvos ”ledande marknadsposition världen över” och det faktum att ”Volvo också gynnas av sitt konservativa finansiella förhållningssätt och höga finansiella flexibilitet”.

”Med den nu rådande situationen på de finansiella marknaderna är det av stort värde att ha ytterligare perspektiv på vår kreditvärdighet”, säger Mikael Bratt, CFO för Volvokoncernen. ”Den här rapporten ger den finansiella marknaden en tydlig bild av vår finansiella styrka och position.”

2009-01-23

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 20 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 20 KB