Varslet vid Volvo Lastvagnar i Tuve dras tillbaka

Volvo Lastvagnars företagsledning och IF Metall har kommit överens om en lösning för att hantera den låga sysselsättningen i Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve. Genom sänkt arbetstid och lön undviker man att behöva säga upp de 335 medarbetare som tidigare varslats i turordningskretsen i Göteborg.

”Den låga efterfrågan på lastbilar har redan tvingat oss säga upp många medarbetare och vi är mycket glada att vi enats om en lösning som innebär att vi kan dra tillbaka det senaste varslet i Tuve”, säger Staffan Jufors vd på Volvo Lastvagnar. ”Nu har vi nått en överenskommelse som hanterar den låga sysselsättningen vid fabriken på ett bra sätt för båda parter.”
 
I botten för överenskommelsen ligger ett kundflexibilitetsavtal som innebär att de anställda med oförändrad lön arbetar mer när efterfrågan är hög och mindre när det inte behövs. Tack vare detta avtal har de normala variationerna i efterfrågan under flera år kunnat hanteras utan att företaget behövt säga upp personal. Den nu ingångna överenskommelsen innebär att:

  • Den anställde kan komma att arbeta 10 procent mindre varje månad i tillägg till de två stoppdagar per månad som råder för närvarande enligt kundflexibilitetsavtalet
  • Bruttolönen minskas med maximalt 4 procent
  • Årets lönelyft på 3,3 procent senareläggs utan retroaktivitet till 31 mars 2010
  • Företaget betalar inte in till Volvo Företagspension för 2009. I pengar innebär detta att pensionsinbetalningen minskar med 500 kronor per månad
  • Företaget garanterar att inget nytt varsel läggs under avtalstiden som gäller fram till den 31 mars 2010

”Det känns väldigt bra att vi i en konstruktiv anda tillsammans med IF Metall kunnat hitta ett alternativ till ytterligare uppsägningar”, säger Staffan Jufors. ”Med denna lösning kan företaget behålla värdefull kompetens och 335 anställda behåller sina jobb. Samtidigt ger avtalet en nödvändig kostnadssänkning. Tillsammans står vi bättre rustade inför den uppgång som vi vet kommer förr eller senare.”

2009-06-09

För ytterligare information, kontakta:  Jenny Björsne, Volvo Lastvagnar, tel 031 66 45 23, e-mail jenny.bjorsne@volvo.com

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 34 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 76 KB