Dieselmotorn tar täten i utsläppsjakten

Miljökraven för transporter blir allt tuffare och i maj startade Volvo serieproduktion av motorer som uppfyller nya utsläppsregler inom Europa. Volvokoncernen är världsledande i jakten på låga utsläpp, och fortfarande spelar en gammal trotjänare med över hundra år på nacken en viktig roll. Dieselmotorn – som blivit 100 gånger renare på bara 20 år.
diesel_engine142x88.jpg

För några år sedan såg inte många dielsemotorn som en lösning på allt hårdare utsläppskrav. Länge betraktades dieseln som ”smutsig”, eftersom motorn släppte ut stora mängder med oförbränt sot när den arbetade. Men faktum är att utvecklingen av dieselmotorn har gått i en rasande fart, och utsläppen har reducerats radikalt. I dag är dieselmotorn en av de mest spännande och lovande teknologier i jakten på nya motorlösningar för en allt mer miljö- och resursmedveten värld. Och allt talar för att den har mycket kvar att ge.

Moderna partikelfilter har reducerat sotröken till ett minimum, och även utsläppen av kväveoxider har minskat rejält. Men dieselmotorns stora framtida potential ligger i motorns effektivitet. Ju högre effektivitet, desto mindre bränsleförbrukning och lägre utsläpp av koldioxid.
”Utvecklingen de senaste decennierna har lärt oss att det vi trodde var omöjligt igår kan bli verklighet några år senare. Det vi gör idag trodde vi inte var möjligt för bara tio år sedan och ingen vet därför hur snål dieselmotorn kan bli. Vi är långt ifrån de gränser som sätts av naturlagarna”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson.

Hundra gånger renare på 20 år
På 30 år har bränsleförbrukningen i en dieselmotor som driver en Volvolastbil av FH12-modell minskat med 37 procent. Utvecklingen av dieselmotorn fortsätter och bränsleförbrukningen kommer att ha minskat ytterligare 15 procent år 2020. Ett tydligt exempel på hur dieselmotorn vässats genom åren finner man bland annat i Volvo Lastvagnars motorsortiment, som på bara 20 år blivit 100 gånger renare vad gäller utsläpp av luftföroreningar.

De lagkrav som ställs på utsläpp i Europa och USA blir allt hårdare, och kräver nya lösningar för dieselmotorer, förbränningsprocesser och efterbehandlingstekniker för avgaser. Redan när emissionsstandarden Euro 4 infördes i Europa för tre år sedan utvecklade Volvo en sänkning av utsläppen genom effektivare dieselmotorer samt efterbehandling av avgaserna med hjälp av tillsatsen AdBlue och SCR, Selective Catalytic Reduction. Tekniken klarar utan problem av de nya utsläppskraven i standarden Euro 5, som införs i Europa i oktober 2009, och i maj 2009 startade serietillverkningen av Euro 5-motorerna i Skövde, Sverige.

”Dieselmotorn lämpar sig för förnyelsebara bränslen”
Dieselmotorer finns i dag i Volvos lastbilar, anläggningsmaskiner, bussar och båtar, och en högeffektiv dieselmotor behöver inte köras endast på diesel. 2007 tog Volvokoncernen, som första fordonstillverkare i världen, fram sju olika specialmodifierade dieselmotorer till lastbilar för att visa möjligheterna till koldioxidneutrala transporter.  De sju modifierade lastbilsmotorerna kan köras på lika många olika förnyelsebara bränslen och/eller i kombinationer av bränslen: biodiesel, biogas, biogas i kombination med biodiesel, etanol/metanol, DME, syntetisk diesel samt vätgas kombinerat med biogas. Samtliga bränslen är tillverkade av förnyelsebara råvaror och ger inget tillskott av koldioxid i atmosfären när de förbränns.

”Dieselmotorn är en oerhört effektiv energiomvandlare som lämpar sig utmärkt för flera olika förnyelsebara bränslen, oavsett om de är flytande eller gasformiga” ´, säger Jan-Eric Sundgren, ansvarig för miljö- och samhällsfrågor i Volvos koncernledning. ”Med vårt kunnande inom motorteknologi och våra stora volymer kan vi ta fram motorer för flera förnyelsebara bränslen men också skapa möjligheter till koldioxidneutrala transporter inom andra produktområden som bussar, anläggningsmaskiner och båtar”