Framtidens tunga lastbilar blir superlätta

Volvokoncernens ingenjörer har skapat en metod för att konstruera lastbilar som väger mindre men ändå fraktar lika mycket last. Lättare fordon skulle medföra en betydande sänkning av bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen.
Volvo_superlight_cab_142x88.jpg

Hittills har lättviktstekniken mest använts i Volvo Aeros flygmotorkomponenter, men ingenjörerna inom AB Volvos forskningsbolag Volvo Technology ser goda möjligheter att använda liknande teknik för att inom en tioårsperiod minska hyttens och chassits vikt i tunga lastbilar med minst 20%.
”Vi skapar det superlätta fordonet i ett datorprogram som simulerar hur hundratusentals små förändringar i en konstruktion kan minska fordonets totala vikt utan att påverka andra viktiga egenskaper hos fordonet, till exempel krocksäkerheten eller förmågan att bära lasten”, berättar Carl Fredrik Hartung, projektledare på Volvo Technology.

Ett lättare fordon, oavsett om det är lastbil eller en buss, kan drivas av en mindre motor. Om de lätta fordonen utrustas med motorer som drivs med förnybara bränslen, eller hybridlösningar där dieselmotorn arbetar tillsammans med en elmotor, då kan bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av koldioxid minskas ytterligare.

En av utmaningarna är att ett superlätt fordon delvis måste byggas i dyrare material med hög hållfasthet, vilket gör att fordonet måste tillverkas i tillräckligt stora volymer så att kostnaden per fordon kan hållas nere.

”Det är viktigt att göra noggranna datorsimuleringar och standardisera tillverkningsprocessen så att det blir ekonomiskt fördelaktigt att tillverka lättare fordon för kommersiellt bruk. Vi har kommit långt men mycket arbete återstår innan de första superlätta fordonen rullar på vägarna”, säger Carl Fredrik Hartung.

En videointervju med Carl Fredrik Hartung finns på Volvokoncernens webbplats

2009-06-24
 
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Carl Fredrik Hartung, projektledare, Volvo Technology, tel 031-322 56 95
Anders Vilhelmsson, presskontakt, AB Volvo, tel 031-322 38 79.

Bildtext: Bilden visar exempel på plåtfält som kan tjockleksminimeras för minskad totalvikt. I datorberäkningarna minskar man plåttjocklekarna utan att övriga egenskaper, såsom krocksäkerhet, förarmiljö och livslängd, påverkas.

Download