Regeringens Teknikdelegation vill att fler unga blir ingenjörer

Just nu funderar tusentals ungdomar på vilken utbildning de ska välja. Leif Johansson, Volvos vd och koncernchef, som är ordförande i regeringens Teknikdelegation, vill intressera dem för att söka en ingenjörsutbildning.

Idag, den 20 mars, presenterar Teknikdelegationen sin första rapport som är en unik kartläggning av över 200 initiativ som ska öka barns och ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Syftet med kartläggningen är att ge föräldrar, lärare, skolledare, företagare och andra som arbetar med skolfrågor, tips om vart de kan vända sig för intressera unga för teknik. 

”Ingen framgångsrik industrination har råd att leva på gamla meriter. När äldre ingenjörer pensioneras måste skolan och näringslivet tillsammans förebygga en ingenjörsbrist genom att intressera fler unga för ingenjörsyrket”, säger Leif Johansson som själv är civilingenjör.

Teknikdelegationens uppdrag är att öka ungdomars intresse för utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT, med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors intresse för teknik. Arbetet ska leda fram till ett betänkande som ska överlämnas till högskole- och forskningsministern under våren 2010.

I delegationens arbete ingår att formulera rekommendationer för hur samverkan mellan skola och näringsliv kan bli bättre, hur lärarutbildningen kan stärkas och hur pedagogiken kan utvecklas.

”Det är viktigt att höja läraryrkets status och att lärarna får den utbildning som behövs för att de ska kunna utveckla undervisningen och motivera ungdomar att välja tekniska ämnen. Framtidens hjältar kommer att finnas bland de ungdomar som väljer att läsa teknik på högskolenivå”, säger Leif Johansson.


För mer information samt Teknikdelegationens rapport, besök www.teknikdelegationen.se