Lastbilsleveranser i februari 2009

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under februari till 10 863 fordon. Detta var en minskning med 51% jämfört med motsvarande period förra året.
Truck deliveries in February 2009

Volvo Group
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher):

 

 Leveranser

Februari

Föränd-ring

Ackumulerat under året

Föränd-ring

Volvokoncernen

2009

2008

 

2009

2008

 

Europa

4 799

12 826

-63%

9 772

23 735

-59%

    Västra Europa

4 559

9 967

-54%

9 187

19 290

-52%

    Östra Europa

240

2 859

-92%

585

4 445

-87%

Nordamerika

1 737

1 854

-6%

2 909

5 418

-46%

Sydamerika

685

1 330

-48%

1 176

2 083

-44%

Asien

2 382

4 523

-47%

4 956

8 841

-44%

    Mellanöstern

717

1 161

-38%

1 929

2 527

-24%

    Övriga Asien

1 665

3 362

-50%

3 027

6 314

-52%

Övriga marknader

1 260

1 567

-20%

2 281

2 879

-21%

Totalt Volvokoncernen

10.863

22.100

-51%

21.094

42.956

-51%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 618

3 653

-56%

3 153

6 879

-54%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 429

2 538

-44%

2 605

5 057

-48%

Tunga lastbilar (>16t)

7 815

15 909

-51%

15 336

31 020

-51%

Totalt Volvokoncernen

10.863

22.100

-51%

21.094

42.956

-51%

 

För komplett version av rapporten, se bifogade dokument eller gå till:
Volvokoncernen.se > Aktieägare > lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se

24 mars 2009

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 100 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 188 KB