Volvo Aero Services blir officiell distributionspartner för Embraer

Den brasilianska flygplanstillverkaren Embraer har ingått ett fyraårigt partnerskap med Volvo Aero Services som blir officiellt distributionscenter för flygplansdelar från flygplanstillverkaren Embraer. Volvo Aero Services är baserat i Boca Raton, Florida, och kommer att marknadsföra och sälja reservdelar som återförsäljare för Embraer.

– Efter en omfattande urvalsprocess beslutade Embraer att välja Volvo Aero Services som distributionspartner. De potentiella synergierna från våra verksamheter ska utnyttjas väl så att vi kan ge våra kunder ännu bättre service. Vi är mycket glada över de möjligheter som partnerskapet ger och tror att det innebär en markant ökning av vårt reservdelsutbud på marknaden, säger Maurício Aveiro, Embraers vice vd vid Customer Support, Airline Market.

Avtalet omfattar reservdelar som klassats som överflödiga av Embraer. Volvo Aero Services tar hand om och marknadsför materialet i enlighet med gemensamt fastlagda försäljningsmål. Med den nya distributionskanalen för reservdelar räknar Embraer med att förstärka materialstödet till marknaden. 

– Vi har tilltro till det här partnerskapet. Som försäljningskanal för reservdelar ska vi göra vårt bästa för att marknadsföra Embraers material. Avtalet är ett exempel på vår nuvarande satsning på att utveckla våra tjänsteerbjudande. Det är också ett erkännande av vårt goda rykte inom eftermarknadstjänster för flygindustrin, säger Claes Malmros, vd och koncernchef för Volvo Aero Services.

Runt 4 000 artikelnummer för jetfamiljen EMB 110 Bandeirante, EMB 120 Brasilia och ERJ 145 ingick i det material som identifierats för första fasen av partnerskapet.  Embraer arbetar på att utöka materialomfånget så att även överskott från produktionsverksamhet och andra möjligheter kan ingå.

Om Volvo Aero Services
Volvo Aero Services (VAS), som är ett dotterbolag till Volvo Aero Corporation, är en ledande leverantör av eftermarknadstjänster för flygindustrin. Volvo Aero Corporation är i sin tur ett helägt dotterbolag till AB Volvo och hade 2008 en omsättning på 7 448 MSEK och har över 3 200 anställda världen över. Volvo Aero Services har ett brett utbud av tjänster baserade på företagets kompetens inom inventarieförsäljning, logistik och leasing av flygmotorer samt motor- och flygplanskomponenter. Företaget är också distributör av vissa utvalda delar för Hamilton Sundstrand, Honeywell och The Boeing Company. 

Om Embraer
Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - NYSE: ERJ; Bovespa: EMBR3) är världens största tillverkare av civila jetflygplan på upp till 120 sitsar och ett av Brasiliens största exportföretag. Embraers huvudkontor ligger i São José dos Campos, São Paulo. Företaget har kontor, industritillverkning och kundtjänstenheter i Brasilien, USA, Frankrike, Portugal, Kina och Singapore. Företaget grundades 1969 och konstruerar, utvecklar, tillverkar och säljer flygplan för civilflyg, affärsflyg, regeringar och militär. Företaget erbjuder också stöd och service efter försäljning till sina kunder i hela världen. Den 31 januari 2009 hade Embraer 21 362 anställda, utöver personal vid dotterbolagen OGMA och HEAI. Den 31 december 2008 uppgick Embraers fasta orderstock till sammanlagt 20,9 miljarder USD.