KNEG-samarbete om klimatneutrala godstransporter sparade 120 000 ton koldioxid

På Logistik & Transportmässan i Göteborg 26-28 maj presenterar KNEG resultatet av sitt samarbete under 2008 som inneburit 120 000 ton lägre co2-utsläpp. Samtidigt presenteras nya medlemmar och deras åtaganden som ska minska transporternas klimatpåverkan. Bränsleeffektivare transporter och fordon, smartare logistiklösningar och förnybara bränslen står i fokus.
climateneutraltransports_142x88.jpg

Samarbetet om klimatneutrala godstransporter -  KNEG – startades i slutet av 2006 av grundarna Preem, Schenker, Volvo Lastvagnar, Vägverket och Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet. Med den stora koldioxidbesparingen är projektet ett steg närmare målet halverad klimatpåverkan från godstransporter på väg fram till 2020.

”Nu börjar resultaten komma och det gör skillnad. Ju effektivare och kreativare vi är desto större och snabbare positiva effekter kan vi uppnå.”, säger Lars Mårtensson, ordförande i KNEG och miljöchef på Volvo Lastvagnar.

Konkreta projekt
GMV har utarbeta indikatorer (iKNEG) och gjort det möjligt att mäta och följa upp arbetet för klimatneutrala godstransporter. Mätningarna visar att den samlade mängden utsläpp från KNEGS medlemmar minskade med 120 000 ton CO2 under 2008. En siffra som motsvarar det årliga utsläppet från cirka 2 300 tunga lastbilar.

Minskningen fördelades på följande aktiviteter under 2008:

- 70 500 ton från bränsleeffektivisering av lastbilar
- 36 000 ton från ökad låginblandning av förnyelsebart drivmedel i diesel
- 13 400 ton från utbildning i sparsam körning

Växande samarbete
De positiva effekterna innebär att KNEGs arbete och arbetssätt nu är känt även utanför Sverige. Idag har KNEG 15 medlemmar.

ICA, Lantmännen och representanter för andra nya medlemmarna finns på plats vid Logistik & Transportmässan i Göteborg och hälsas välkomna till KNEG av ordförande Lars Mårtensson och Infrastrukturminister Åsa Torstensson. Ministern får av KNEGs ordförande motta den första rapporten som beskriver mätresultat och vägen mot en halvering av C02-utsläppen. Detta kommer att ske på scenen i mässhallen intill KNEG-montern 26 maj kl.12.15.

I september 2009 kommer KNEG att vara en del av Nordic Climate Solutions Conference i Köpenhamn.

Den 26 maj 2009

För ytterligare information, kontakta: 
Volvo Lastvagnar, Lars Mårtensson, Miljöchef
tel: 031-322 65 27, e-mail:
lars.martensson@volvo.com

Vägverket. Åsa Wagenius, Projektledare Sektorsverksamhet
tel: 0243-757, e-mail:
asa.wagenius@vv.se

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 23 KB