Ny hybridsopbil från Volvo testas i London

Nu presenterar Volvo Lastvagnar en vidareutveckling av världens första hybridsopbil. Efter ett och ett halvt års inledande fältprov med positivt resultat lanseras nu en uppföljare med nya komponenter och mjukvara. Den nya sopbilen kommer att testas av Veolia Environmental Services i centrala London.
hybrid_london_142x88.jpg

– Upp till 30 procent lägre bränsleförbrukning, låga emissioner och en låg ljudnivå gör hybriden till ett högintressant alternativ, säger Rob Stubbs, fordonsansvarig på Veolia som beställt den nya sopbilen och som svarar för en stor del av sophanteringen i London. Därför vill vi gärna vara med och testa och utveckla tekniken tillsammans med Volvo Lastvagnar. 

Samma koncept, nya komponenter
Den nya sopbilen är en vidareutveckling av de fältprovsvagnar som sedan ett och ett halvt år tillbaka rullar i Stockholm och Göteborg. Precis som dessa är den nya sopbilen en så kallad parallellhybrid. Det innebär att den har två separata drivlinor, en för diesel och en för el, som kan användas var för sig eller tillsammans. Poängen är att de olika kraftkällorna kan utnyttjas där de är som bränsleeffektivast – elmotorn vid låga varvtal och dieselmotorn vid högre.

– Grundkonceptet är detsamma men alla komponenter och all mjukvara har uppdaterats, säger Fredrik Bohlin, affärsansvarig för hybrider på Volvo Lastvagnar. Utvecklingen går oerhört fort och tekniken i det testfordon vi nu tagit fram ligger mycket närmare en produktionsfärdig lösning.

Den nya sopbilen har bland annat elektrisk servostyrning, helt nya styrsystem och ett förfinat batteristyrningssystem för att att optimera batteriets prestanda. Lastning och sopkomprimering sker helt elektriskt med hjälp av en plug-in-kompaktor som laddas via elnätet. Även batteriet är nytt och har en förbättrad tillförlitlighet och ökad livslängd

Enligt Fredrik Bohlin kommer en begränsad serieproduktion av hybrider att starta tidigast 2012, vilket är något senare än den ursprungliga planen. Förseningen beror på den globala finanskrisen som påverkat både Volvos produktutveckling och kundernas investeringsvilja.

Erfarenhet ger optimerad lösning
De pågående fältproven har gett Volvo Lastvagnars ingenjörer viktiga erfarenheter, som utnyttjats vid utvecklingen av den nya sopbilen. Att få två drivlinor att fungera tillsammans har visat sig vara en balansgång.

– Om man till exempel vill minimera bränsleförbrukningen kan man använda eldriften så mycket som möjligt, men då minskar å andra sidan batteriernas livslängd. Så för att nå en optimal lösning måste många olika egenskaper vägas mot varandra, säger Fredrik Bohlin. Det handlar om att tillgodose högt ställda krav på prestanda, livslängd, bränsleförbrukning och körbarhet.

Bränsleförbrukningen sänktes ytterligare
Volvos resultat från samtliga fältprovsbilar bekräftar den minskning med 30 procent bränsle och utsläpp av koldioxid som förutspåddes när testerna påbörjades 2008. Avfalls- och återvinningsföretaget Renova i Göteborg är ett av de företag som testat Volvos hybridsopbil och de redovisar en ytterligare besparing.

– Hybriden har uppfyllt våra förväntningar och förarna är väldigt nöjda, säger Lars Thulin, fordonutvecklingschef på Renova. Eldriften ger ett högt vridmoment från start, en låg ljudnivå och emissionsfri lastning och komprimering. När det gäller bränsleförbrukning och klimatpåverkan så visar våra mätningar till och med bättre resultat än väntat. Vi har uppnått reduktioner på hela 35 procent. På ett år så sparar vi 5 250 liter bränsle jämfört med en vanlig dieselmotor… och då kör vi bara enkelskift.

Den sopbil som nu levererats till London är inte den första Volvo-hybriden i London. Sedan i somras trafikeras Londons gator av sex stycken Volvo hybridbussar.

– Det innebär att vi redan har en kunnig och motiverad serviceorganisation på plats, med den speciella tekniska kompetens som krävs för att serva våra hybridfordon, säger Fredrik Bohlin.

Den 17 november, 2009

Se film

För ytterligare information, kontakta: 
Per Nilsson, phone +46 31 323 33 49, e-mail
per.nilsson.pr@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 25 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 25 KB