Volvo Lastvagnar levererar de första lastbilarna som godkänts enligt EPA 2010

Volvo Lastvagnar i Nordamerika har i veckan levererat de tre första lastbilarna godkända enligt avgaskraven EPA 2010 till Talon Logistics, Inc. i USA.
VolvoEPA10truck_142x88.jpg

Talon Logistics har hittills beställt totalt 23 Volvo VN utrustade med Volvos 13-litersmotor D13. Det är den första motorn som klarat de nya utsläppskraven i enlighet med EPA 2010. Bilarna, som också är utrustade med Volvos datoriserade mekaniska växellåda I-shift, är bland de absolut renaste i världen eftersom de klarar de mycket hårda amerikanska avgaskraven utan användande av så kallade utsläppskrediter

Talon Logistics är en del av dagligvarukedjan Giant Eagle, Inc., med butiker i Pennsylvania, Ohio, West Virginia and Maryland. Företaget har i samarbete med Volvo under flera år genomfört tester och fältprover med avancerad teknologi för avgasrening. Talon började till exempel köra Volvo Lastvagnars lastbilar i fältprover för EPA 2010 redan 2007 och blev därmed första kund som kom att använda de nya motorerna i sin dagliga verksamhet.

Avgaskraven EPA 2010, som träder i kraft i januari 2010 är de tuffaste i världen och innebär extremt låga utsläpp av kväve och partiklar. Volvo Lastvagnar använder sig av katalytisk efterbehandling, eller selective catalytic reduction, SCR, för att klara kvävenivåerna. SCR är en teknologi som redan används på europeiska lastbilar och som dessutom möjliggör lägre bränsleförbrukning och därmed också lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.  Volvo är den första tillverkare som fått sina 11- och 13-litersmotorer godkända i enlighet med EPA 2010.

2009-11-24

För ytterligare information, kontakta: 
Jenny Björsne, tel +46 31 66 45 23, e-mail
jenny.bjorsne@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 22 KB