AB Volvo ger ut obligationer på den amerikanska kapitalmarknaden

Viktig information - Innehållet i denna pressrelease får inte publiceras eller distribueras direkt eller indirekt i eller till USA, Kanada, Australien eller Japan.

INNEHÅLLET UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER I USA, INTE HELLER FÅR VÄRDEPAPPEREN ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING ELLER UTAN UNDAN¬TAG FRÅN REGISTRERING SÅSOM STIPULERAS I THE U.S. SECURITIES ACT” 1933, SOM ÄNDRAD, MED TILLHÖRANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER. EVENTUELLA KOMMANDE OFFENTLIGA ERBJUDANDEN AV VÄRDEPAPPER I USA KOMMER ATT SKE I FORM AV ETT PROSPEKT, VILKET KAN ERHÅLLAS FRÅN EMITTENTEN ELLER FRÅN DEN SÄLJANDE VÄRDEPAPPERSINNEHAVAREN, INNEHÅLLANDE DETALJERAD INFORMATION OM BOLAGET OCH LEDNINGEN JÄMTE BOKSLUT. DET FINNS INGEN AVSIKT ATT REGISTRERA NÅGON DEL AV ERBJUDANDET I USA ELLER ATT LÄMNA ETT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I USA.

INNEHÅLLET I DENNA PRESSRELEASE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN ANMANING ATT KÖPA, INTE HELLER SKA DET SKE NÅGON FÖRSÄLJNING AV IFRÅGAVARANDE VÄRDEPAPPER I NÅGOT LAND, I VILKET ETT SÅDANT ERBJUDANDE, ANMANING ELLER EN FÖRSÄLJNING SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG.

DENNA PRESSRELEASE UTGÖR INTE NÅGOT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER I STORBRITANNIEN. INGET PROSPEKT HAR BLIVIT ELLER KOMMER ATT BLI REGISTRERAT I STORBRITANNIEN AVSEENDE VÄRDEPAPPEREN. FÖLJAKTLIGEN ÄR DENNA INFORMATION ENBART RIKTAD TILL (I) PERSONER UTANFÖR STORBRITANNIEN ELLER (II) PERSONER MED PROFESSIONELL ERFARENHET AV INVESTERINGAR I ENLIGHET MED VAD SOM BESKRIVS I ARTICLE 19(1) I THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE ”ORDER”), (III) S K HIGH NET WORTH ENTITIES I ENLIGHET MED VAD SOM BESKRIVS I ARTICLE 49(2), THE ORDER, OCH (IV) ÖVRIGA PERSONER TILL VILKA INFORMATIONEN LAGLIGEN KAN GES ENLIGT THE ORDER (SAMTLIGA SÅDANA PERSONER BENÄMNS GEMENSAMT ” RELEVANTA PERSONER”). ALLA INVESTERINGSAKTIVITETER, VILKA DENNA INFORMATION AVSER, KOMMER ENBART ATT FINNAS TILLGÄNGLIGA FÖR OCH KOMMER ENBART ATT VARA ÄGNAD FÖR ”RELEVANTA PERSONER”. PERSON SOM INTE ÄR ”RELEVANT PERSON” SKALL EJ AGERA PÅ GRUND AV ELLER FÖRLITA SIG PÅ DETTA DOKUMENT ELLER NÅGOT AV DESS INNEHÅLL.

Använd länkarna nedan för att ange i vilket land du är bosatt:

USAKanadaAustralienJapanSverige samt övriga världen