Nya affärsmöjligheter för Volvo IT

Den ekonomiska nedgången öppnar nya affärsmöjligheter för Volvo IT. Allt fler företag och organisationer ser fördelen med att lägga ut systemdrift hos en extern leverantör.

– Tiderna tvingar folk att tänka om och ställa frågan ”kan någon sköta vår IT-drift mer rationellt och till en lägre kostnad?”, säger Olle Högblom, marknadschef på Volvo IT.
Affären som tecknades med Stockholms stad i juni 2009 är det tydligaste exemplet på en extern jätteorder för Volvo IT. Värdet är 2,5 miljarder kronor över fem år, och Stockholm ger Volvo uppdraget att förse den svenska huvudstadens förvaltningar och bolag med en helt ny gemensam IT-plattform.

Genom affären räknar Stockholms stad med att spara 60 miljoner SEK per år, och det är de ekonomiska vinsterna som Olle Högblom lyfter fram som det viktigaste skälet till varför outsourcingmarknaden ökar. Att bygga stora datacentraler är dyrt, och det blir kostsamt för enskilda företag att hålla sig med den kompetens som krävs.
¬ Men IT-området blir också allt mer komplext, och alla organisationer ökar sitt beroende av IT för att över huvud taget kunna fungera. Då krävs IT-kompetens och resurser som väldigt få organisationer har förmåga att bygga och behålla, säger Olle Högblom.

Enligt Olle Högblom har Volvo IT två fördelar i den hårda konkurrensen från bolag som IBM, HP, Tieto, Logica eller CSC.
– Dels är vi mycket djupt rotade i en industriell miljö som gett oss förståelse både för hur beroende verksamheten är av att IT-systemen fungerar, och för behovet att kontinuerligt arbeta med att sänka kostnader, säger han.

Dels har Volvo IT andra drivkrafter och en annan affärsmodell än konkurrenterna.
– Syftet med vår externa verksamhet är inte i första hand att öka koncernens omsättning, utan att med hjälp av en bredare kundkrets och större volymer kunna erbjuda ännu mer konkurrenskraftiga tjänster, såväl till Volvo som till våra övriga kunder.
– Detta gör att vi jobbar mycket mer aktivt med att kontinuerligt sänka våra kunders kostnader än vad traditionella leverantörer gör.

Frank Ridder är analytiker och forskningschef med inriktning mot IT-tjänster och outsourcing på analysföretaget Gartner. Även han ser hur marknaden för IT-drift ökar, men menar att marknaden är komplex och står inför fler stora förändringar.
– Den ekonomiska nedgången är en del av svaret. Att outsourca är ett traditionellt sätt att sänka sina kostnader, och ett bra verktyg för att hantera krisen, säger han.

Han förutspår att den ekonomiska krisen kommer att fungera som en katalysator som driver på utvecklingen mot fler externa IT-leverantörer, och han jämför med när IT-bubblan sprack kring millennieskiftet och ledde till en explosionsartad tillväxt av Indiens kostnadseffektiva IT-industri.
– Det är en förändring på gång, och den ekonomiska nedgången kommer att skynda på processen, säger han.

Samtidigt, menar Frank Ridder, ställs nu leverantörer som Volvo IT inför helt nya utmaningar när fler företag ser sig om efter externa IT-leverantörer.
-Det gäller att hitta flexibla lösningar för kunderna, samtidigt som lösningarna är kostnadseffektiva genom att vara gemensamma för så många av kunderna som möjligt, säger Frank Ridder, som anser att leverantörerna måste utvärdera hur de kan använda sig av färdiga "cloud solutions", alltså lösningar som erbjuds som en service över Internet av leverantörer som Google och Amazon.
– Där finns redan extremt billiga fungerande webb-system för exempelvis dokumenthantering och e-post. Jag vet att det finns IT-leverantörer som gör försök med sådana lösningar hos kunderna, säger Frank Ridder.
– Den stora utmaningen för IT-leverantörerna är hur verksamheten ska gå från att bygga egna lösningar till att samla ihop lösningar i funktionella och bra paket till kunderna.  Integreringen av ”cloud solutions” kommer inte att bli lätt, men innebär samtidigt en stor chans för marknaden. I slutänden är ju det enda som räknas affärsnytta till kunderna. 

Volvo IT tillhandahåller redan i dag många tjänster enligt Cloud computing-modellen.
– Det är i första hand en affärsmodell som innebär att man kan få tillgång till IT-tjänster, framförallt driftstjänster, på kort varsel och bara betalar för dessa när man utnyttjar dem, säger Olle Högblom.
– Framöver räknar vi med att vi kommer att öka denna nya typ av tjänsteleverans ännu mer, och över tid också använda mer och mer externt producerade tjänster som en del av vår leverans.
Utanför Volvo säljer Volvo IT samma lösningar som används inom koncernen.
– Vi tackar nej till udda uppdrag som inte innebär att vi blir en bättre och effektivare leverantör även för Volvokoncernen, säger Olle Högblom.

Avtalet med Stockholms stad tecknades under det andra kvartalet 2009, sedan dess har Volvo IT tecknat ett avtal med Göteborgs stad i Sverige om stordatordrift, och ett liknande avtal med Banque Accord i Frankrike.
– Det är långa ledtider i den här typen av försäljning. Den affär som vi tecknade med Stockholm var resultaten av en lång process som inleddes för två år sedan. De upphandlingar som inleds nu som ett resultat av recessionen kommer vi att se resultatet av in om ett eller två år, säger Olle Högblom.


Bildtext: Olle Högblom, marknadschef på Volvo IT.