Volvo Lastvagnar i Umeå tar hem målningen av plastdetaljer

Plastartiklar ska samlackas med lastbilshytterna i Volvo Lastvagnars högmoderna måleri i hyttfabriken i Umeå. Ett beslut som vid en normal volymsituation skapar upp till 130 arbetstillfällen.

Volvo Lastvagnar i Umeå flyttar hem målningen av lastbilshytternas plastartiklar som tidigare utförts av ett företag i Belgien. Den beslutade flytten sker stegvis och påbörjades i våras. Med start nästa vecka tas nästa steg när de plastartiklar som sitter vid sidan av hytten också adderas till processen. Flytten ska vara helt genomomförd i mars 2010 och skapar upp till 130 jobbtillfällen i fabriken.

Ständig utveckling
Att lacka plåt och plast samtidigt ger förbättrad kvalitet, bättre finish och lägre produktionskostnader.  Flytten är ett led i Volvo Lastvagnars ständiga arbete med att förbättra och effektivisera verksamheten.

”Konkurrensen på lastbilsmarknaden är stenhård. Vi måste ständigt utvärdera och utveckla hur vi producerar våra lastbilar för att behålla vår konkurrenskraft. Ständiga förbättringar är en del av vårt arbetssätt vare sig det handlar om arbetsprocesser i en enskild fabrik eller hela det europeiska industrisystemet”, säger Anders Olausson fabrikschef i Umeå.

Sådana överväganden ligger bakom beslutet att ta hem plastmålningen. I samma anda pågår en analys av hur montering av hytternas inredningsdetaljer ska ske på bästa sätt i framtiden.

”Vi ser över om slutmonteringen av hytter ska ske i anslutning till lastbilsmonteringen i alla våra fabriker eller, som nu, delvis också i Umeå. Som vanligt är det många aspekter att väga in och det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen”, säger Jan Ohlsson chef för Volvo Lastvagnars europeiska fabriker.

”Redan idag sker slutmonteringen av hytter i anslutning till vår lastbilsmontering i fabrikerna i Gent och Kaluga, liksom i våra fabriker i till exempel Australien och Sydafrika. Den avgörande faktorn för beslutet blir vad som bäst, långsiktigt stärker vårt produktionssystems konkurrenskraft”, fortsätter Jan Ohlsson.

Umeå en nyckelroll
Umeå är en viktig beståndsdel i Volvo Lastvagnars globala produktionssystem. Företaget har stegvis moderniserat och vidareutvecklat fabriken. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig anläggning med toppmodern produktionsteknik, bra arbetsmiljö och miljöansvar som främsta kännetecken. 

”Vår anläggning i Umeå håller högsta klass. Vi har idag världens modernaste och renaste måleri, en ny flexibel robotlinje och ultramodern presshall. Med de satsningar som genomförts står vi väl rustade för framtiden”, säger Anders Olausson.

2009-10-19

För ytterligare information, kontakta:
 
Thor Persson, Volvo Lastvagnar Umeå, tel: +46 90707320, e-mail: 
thor.persson@volvo.com
Jenny Björsne, Volvo Lastvagnar Corporate Communications, tel. +46 31 664523, e-mail: jenny.bjorsne@volvo.com

Läs mer på Volvo Lastvagnars webbplats