Volvo Penta bidrar till renare världsutställning

Tack vare bästa miljöegenskaper har Volvo Penta utsetts till officiell leverantör av dieselmotorer till 22 passagerarfärjor som byggs inför världsutställningen i Shanghai nästa år.
Expo-Shanghai142x88.jpg
World Expo 2010 beräknas locka miljontals besökare till Shanghai från maj till oktober nästa år. Effektiva sjötransporter är en väsentlig del i arrangörernas ambitioner att leva upp till världsutställningens tema, ”Better city, better life”.

En stor del av sjötransporterna kommer att hanteras av 22 stycken nya färjor med kapacitet för 500 passagerare vardera. Dessa färjor kommer att transportera hundratusentals passagerare längs Huangpufloden under de fem månader som världsutställningen pågår.

De fyra första exemplaren av färjorna sjösattes nyligen i Shanghai i närvaro av representanter för World Expo samt varvet som står för byggnationen - Xidu Shipyard of Shanghai J.Y.

World Expo har ställt mycket höga miljökrav i samband med utvärderingen av vilka motorer som ska få driva de nya passagerarbåtarna. I hård konkurrens föll valet på 7-litersmotorer från Volvo Penta med beteckningen D7C TA.

- Detta är en prestigeorder för Volvo Penta och ett bevis på vår oerhört starka miljöimage i Kina. Med våra motorer åstadkommer vi avsevärda miljöfördelar jämfört med lokala motoralternativ och det är precis vad arrangörerna är ute efter, säger Giorgio Paris, chef för Volvo Penta i Asien.

Varje färja utrustas med två Volvo Penta D7 dieselmotorer vardera och båtarna kommer att ha en marschfart på cirka 8 knop. Motorerna bidrar inte bara till minskad miljöpåverkan utan samtidigt till högre prestanda och förbättrad ombordkomfort.

När World Expo avslutats kommer de 22 passagerarfärjorna att användas i staden Shanghais reguljära kollektivtrafik på Huangpufloden.

För mer information, kontakta Åke Edman
Corporate Communication
031-3225190, ake.edman@volvo.com