Svenskt familjedrama demonstrerar Volvokoncernens intelligenta transportsystem

Woody Allen, Ingmar Bergman och …Volvo. För första gången använder Volvokoncernen teateruppsättningar med mänskliga dramer för att berätta om intelligenta transportsystem. Teaterföreställningarna framförs under transportkongressen ITS (Intelligent Transport Systems) som pågår i Stockholm den 21-25 september.
ITS_theatre_142x88.jpg

Ett gift par tar varje dag bilen för att pendla till jobbet inne i stan. Plötsligt en morgon ställs de inför ett ovälkommet problem: den vägtunnel de brukar ta har blivit översvämmad och stängts av. Stämningen blir snabbt irriterad inne i bilen – vad ska de göra nu?

Scenen ingår i en av de korta teaterföreställningar som kommer att framföras på ITS-kongressen, för att på ett engagerande och lättförståeligt sätt visa de positiva effekterna av ITS inom områdena säkerhet, effektiva transporter och miljö. Föreställningarna visar även hur ITS-lösningar kommer att påverka människors liv i framtiden. Räddningen för det pendlande paret i bilen kommer i form av intelligenta transportsystem som samordnar fordon och infrastruktur.

– Utmaningen har varit att hitta mänskliga berättelser mitt i tekniken, och att lyfta fram intressanta karaktärer som för historierna framåt, säger teaterföreställningarnas regissör Carl Sundemo, som i vanliga fall arbetar med reklamfilm.

Av de fem scenarier som kommer att framföras i demoteatern har Volvokoncernen organiserat tre i samarbete med bland andra Lindholmen Science Park, Vinnova, Vägverket, Green Cargo och Chalmers/Viktoriainstitutet. Pjäsernas handling kretsar kring integrerade trafik och transportsystem i samverkan för säkra och hållbara transportlösningar.

I scenariot ”Secure transports” kommer publiken att kunna följa en transport av farligt gods där bland annat tidsaspekten sätts i fokus. I ”Safe and sustainable transport solutions”, demonstreras olika utmaningar som transportgods kan råka ut för innan det når sin slutdestination.

– Vi valde teater som demonstrationsform eftersom vi har märkt att en pjäs engagerar publiken betydligt mer än en powerpointpresentation. Skådespelarna har varit otroligt engagerade och duktiga så det här blir riktiga små teaterföreställningar, säger Annika Strömdahl som varit projektledare från Lindholmen Science Park.

ITS ligger högt på agendan för Volvokoncernen, inte minst sedan Europaparlamentet och även den svenska regeringen beslutat att ta fram en strategi och handlingsplan för användning av ITS i transportsystemet, med målet att öka trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan. Volvokoncernen är sedan många är mycket aktiv i olika internationella forskningsprogram för ITS både i Europa och i Amerika.

Volvokoncernen kommer att visa upp en rad olika exempel på temat effektiva och säkrare transporter vid ITS. Bland annat olika typer av aktiva säkerhetssystem för förare och gods samt nya säkra och effektiva transportlösningar för gods.

ITS arrangeras varje år av organisationerna ERTICO, ITS America och ITS Japan, och kongressen hålls enligt ett roterande schema i Europa, Amerika och Asien. Volvokoncernen har deltagit vid samtliga ITS-kongresser och är i år en av huvudsponsorerna.

För mer information om Volvokoncernens arbete inom ITS, se Volvogroup.com/rt.

2009-09-21

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mats Rosenquist, koordinator för Volvokoncernens medverkan på ITS- kongressen, Volvo Technology, tel +46 31-322 39 80, mats.rosenquist@volvo.com
Annika Strömdahl, projektledare demoteater, tel +46-31 322 69 30, annika.stromdahl@volvo.com
Kina Wileke, presskontakt, AB Volvo, tel +46 31-66 12 32,kina.wileke@volvo.com
 

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 24 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 25 KB