Urban Wass ny styrelseordförande för Högskolan i Skövde

Urban Wass, ansvarig för produkt- och trafiksäkerhet inom Volvokoncernen, har av den svenska regeringen utsetts till ny styrelseordförande för Högskolan i Skövde. Urban Wass ansvarar även för Volvokoncernens arbete med forskningsprogram och universitetskontakter och har en docentur vid Göteborgs Universitet.

Högskolans styrelseordförande och dess ledamöter förordnas för tiden 1 maj 2010 till den 30 april 2013. 

Volvokoncernen arbetar aktivt för att öka forskningssamarbetet med utvalda universitet genom det globala programmet Academic Partner Program. 
Läs mer om Volvokoncernens akademiska program och partner
 

Ladda ner bild från vårt bildgalleri