Kinesiska myndigheter har godkänt China National Heavy Duty Truck Group Corporations köp av Volvos aktier i Jinan Huawo Truck Corporation

De kinesiska myndigheterna har godkänt avtalet där Sinotruk (BVI) Limited, ett helägt dotterbolag till China National Heavy Duty Truck Group Corporation (CNHTC), och CNHTC köper samtliga av Volvokoncernens aktier i det gemensamma bolaget Jinan Huawo Truck Corporation. Volvokoncernens ägarandel uppgick till 50% av aktierna.
Samarbetet mellan Volvokoncernen och CNHTC inleddes år 2003 och som tidigare meddelats blev det gemensamt ägda bolaget av olika skäl inte blivit den affärsmässiga framgång som båda parter hoppades på.

Försäljningen har en obetydlig effekt på Volvokoncernens resultat och finansiella ställning.

2010-08-19

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB