Business Week skriver om Volvos satsningar när Indien bygger motorvägar

Indien spenderar miljarder dollar på att uppgradera landets motorvägnät, och samtidigt stiger efterfrågan på tunga lastbilar för godstransporter.