En stentuff uppgift

Norge är ett land som är lättare att ta sig igenom än över. Där är tunnelbyggen en förutsättning för att infrastrukturen över huvud taget ska kunna fungera. Annars kan varken människor eller gods ta sig fram.
moving_the_worls_logo_142x88.jpg

Det finns många tunnlar i Norge. Sammanlagt sträcker de sig över 4 700 kilometer. Men det är inte så att de 4,6 miljoner invånarna har en särskild dragning till tuffa projekt, utan Norge är helt enkelt ett klippigt, oländigt och bergigt land, och utan tunnlar skulle järnvägsnät och vägar knappt fungera.

Norges infrastruktur har varit ansträngd, särskilt runt huvudstaden Oslo, där närmare en fjärdedel av befolkningen bor. Som en del i en större plan att uppgradera det nationella järnvägsnätet byggs en 20 kilometer lång dubbelspårig järnväg mellan Lysaker och Sandvika – från västra Oslo till stadens centrum. Den nya linjen kommer huvudsakligen att gå genom tunnlar och öka kapaciteten för både passagerar- och godstrafik. Den viktigaste delen av projektet är en fem kilometer lång tunnel. Den globala entreprenören NCC bygger 1,8 kilometer av sträckan.

Norge med sin stora erfarenhet av tunnelbyggen är en ledande expert på teknik för borrning och sprängning av tunnlar genom hårda bergarter. Den solida och mycket gamla berggrunden består huvudsakligen av gnejs och är upp till 3,5 miljarder år gammal.

NCC:s byggchef Simen Thorsen, som själv är en erfaren tunnelbyggare, beskriver projektet i blygsamma ordalag som ”relativt enkelt”.
- Det som gör det hela en aning komplicerat är geometrin vid bygget, säger han.
- Att skapa nischer för järnvägsinfrastrukturen och en tunnelprofil som gör att tågförarna får en rak siktlinje till signalerna kräver stor noggrannhet, och på grund av detta använder vi den senaste tekniken för att vara säkra på att det blir rätt.
Man använder sig av en kombination av borrning och sprängning, och en avancerad norskbyggd jumboborrmaskin assisteras av ett exklusivt lag av Volvo anläggningsmaskiner.

Borrlaget tar sig igenom upp till 45 meter varje vecka och varje sprängning ger fem meter. Man borrar med upp till 200 meter per timme och för var tredje sprängning injiceras cementvälling för att ge vattentät support och för att bevara grundvattennivån. Det är inte det enda exemplet på miljöomsorg, utan också buller, damm och vibrationer kontrolleras noga. Allt vatten vid byggplatsen återvinns och renas, så att det blir nästan lika rent som dricksvatten.

Den främsta insatsen under projektets gång står en Volvohjullastare av modell L350F för. Den har som uppgift att lasta projektets tre ramstyrda A40E-dumprar med sprängsten. Volvodumprarna passar lastaren perfekt – kapaciteten motsvarar fyra tömningar av hjullastarens skopa. Eftersom det inte finns någon backup-maskin är det oerhört viktigt att lastaren inte går sönder och sedan den anlände till borrplatsen i februari 2008 har den jobbat felfritt. På byggplatsen finns också Norges första hjulgående EW210C grävmaskin, som är utrustad med en särskild lutande hytt och ett redskap som klarar att rensa bort lös sten, som eventuellt finns kvar efter sprängningarna.

Andra Volvo-maskiner som används under projektet är en hjullastare av modell L90 E som hämtar och transporterar material och två grävlastare med trailer som transporterar dräneringsrör. Projektets ”maskot” är en veteranklassiker, en hjullastare av typ Volvo BM 4300 från 70-talet som har gått över 30 000 timmar – och fortfarande går som en klocka.

Eftersom en stor del av tunnelbygget går genom ett urbant område finns det tidsbegränsningar för när sten kan transporteras bort från byggplatsen. Risken är att stora mängder sprängsten samlas vid tunnelmynningen och därmed orsakar förseningar, men för att undvika detta finns en specialbyggd underjordisk ”omlastningsstation” som gör att sprängmassorna kan avlägsnas från tunnelmynningen. De lastade dumprarna kör bort sprängstenen och tömmer den i ett schakt i en konstgjord klyfta 25 meter under havsytan. Här lastar en L180 E-hjullastare tipplastbilar som når stationen via en specialbyggd tunnel.
- Under en vecka lastade den 12 186 kubikmeter sprängmaterial så den används minst sagt flitigt, säger Simen.
Överblivet material transporteras till närliggande Drammen där det återanvänds som förstärkning för en ny hamn som byggs.

– Borrnings- och sprängningsprocessen innebär att det finns gott om tid att underhålla maskinerna på bästa sätt, fortsätter Simen.
– Det är oerhört viktigt för om en maskin går sönder bryts hela arbetskedjan, men om maskinerna sköts om ordentligt så är risken liten att de får problem. Under det här projektet har vi gjort sådana framsteg att vi ligger långt före schemat och har överskridit den teoretiska maximala bygghastigheten flera veckor i rad. Man behöver alltid ha turen på sin sida när man bygger tunnlar – men i det här fallet har det gått exceptionellt bra.”

Läs mer på www.volvogroup.com/movingtheworld (på engelska)